Beroep trambestuurder

Trambestuurders besturen trams, innen het door passagiers verschuldigde geld, en staan passagiers ten dienste.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Soorten trams

  Beschikken over kennis van verschillende soorten trams en de technische eisen voor het laten rijden van die trams. Er bestaan diverse soorten trams, waaronder kabeltrams, hybride kabeltrams, elektrische trams (trolleybussen), gastrams en op andere wijze aangedreven trams.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Mechanische samenstelling van trams

  Begrip van de mechanische samenstelling van trams, de mogelijkheid om schade of slecht functioneren te identificeren en te rapporteren aan de centrale.

 • Effectieve perceptie van de vervoersomgeving

  Kennis van de topografie van het vervoer, met inbegrip van wegen, verkeershotspots en alternatieve routes om een bestemming te bereiken. Kennis gebruiken om het voertuig op de meest tijd- en brandstofefficiënte wijze naar zijn bestemming te vervoeren en de veiligheidsrisico’s tot een minimum te beperken.

 • Regelgeving inzake trambanen

  Ken de voorschriften betreffende trambanen en pas deze voorschriften toe bij de dagelijkse tramvervoersoperaties. Zorg ervoor dat aan de normen wordt voldaan met betrekking tot het waarborgen van het welzijn van de passagiers en de trammaatschappij.

Vaardigheden

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Focussen op reizigers

  Veilig en tijdig vervoeren van reizigers naar hun bestemming. Een gepaste klantendienst aanbieden; de reizigers informeren in geval van onverwachte situaties of andere incidenten.

 • Lange tijd kunnen zitten

  Het geduld hebben om lange tijd te kunnen zitten; een passende ergonomische zithouding behouden.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Duidelijk communiceren met reizigers

  Praat duidelijk tijdens mededelingen aan reizigers; deel de informatie met betrekking tot hun route mee. Zorg voor mededelingen aan de passagiers bij het naderen van de voorgeschreven bestemming.

 • Zorgen dat voertuigen uitgerust zijn met materiaal voor toegankelijkheid

  Ervoor zorgen dat het voertuig uitgerust is met toegankelijkheidsapparatuur zoals een passagierslift, veiligheidsgordels, veiligheidsharnassen, rolstoelklemmen en riempje.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Reizigers met een handicap helpen

  Gebruiken van passende veiligheidsprocedures voor het bedienen van liften en het beveiligen van rolstoelen en andere hulpmiddelen, terwijl u reizigers met een lichamelijke handicap helpt.

 • Diensten op een flexibele manier uitvoeren

  De dienst aanpassen wanneer de omstandigheden veranderen.

 • Gedurende lange tijd geconcentreerd blijven

  Gedurende een lange tijd geconcentreerd blijven om een juist oordeel te kunnen vormen en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Tijd nauwkeurig bijhouden

  De tijd meten, vaak met behulp van een uurwerk of een chronometer.

 • Informatie verstrekken aan reizigers

  Passagiers op een beleefde en efficiënte manier de juiste informatie verstrekken; de juiste etiquette gebruiken om reizigers met een lichamelijke beperking te helpen.

 • Trambediening bedienen

  Bedienen van trambediening en stroomschakelaars met verschillende besturingssystemen. Bewegingen voor- en achteruit bedienen door soepel vermogen toe te brengen en te remmen.

 • Defensief rijden

  Defensief rijden om de verkeersveiligheid te maximaliseren en tijd, geld en levens te besparen; anticiperen op de acties van andere weggebruikers.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Gedrag van reizigers tijdens noodsituaties onder controle houden

  Weten hoe levensreddende uitrusting in noodsituaties moet worden gebruikt. Bijstand verlenen bij lekkages, botsingen of branden en helpen bij de evacuatie van passagiers. Kennis hebben van crisis- en crowdmanagement en eerste hulp verstrekken aan boord.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Verkeerssignalen voor trams interpreteren

  Verkeerssignalering waarnemen, de betekenis ervan begrijpen en dienovereenkomstig werken in de traminfrastructuur.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Trams besturen

  Trams besturen in stedelijke gebieden; passagiers en vracht ophalen en terugbrengen.

 • Rijden in stedelijke gebieden

  Voertuigen besturen in stedelijke gebieden. De verkeerstekens in een stad, het verkeersreglement en de gangbare mobiliteitsovereenkomsten in een stedelijk gebied interpreteren en begrijpen.

 • Verkeerslichtsignalen van traminfrastructuur interpreteren

  Verkeerslichten in de traminfrastructuur, de staat van het spoor, het verkeer in het gebied en de voorgeschreven snelheden in acht nemen om de veiligheid te waarborgen.

 • Wegvoertuigen reinigen

  Reinigen en onderhouden van bestelwagens, bussen en andere wegvoertuigen om veilige bedrijfsomstandigheden te garanderen.

 • Controles van tramapparatuur uitvoeren

  Bij het begin van een dienst tramapparatuur controleren om ervoor te zorgen dat de tram naar behoren werkt.

 • Transportwerkschema's in acht nemen

  Werkschema’s in acht nemen zoals opgesteld door het transportbedrijf.

 • Zorgen voor de operabiliteit van voertuigen

  Het voertuig schoon en in goede staat houden. Zorgen voor regelmatig onderhoud van het voertuig en zorgen voor geldige officiële documenten zoals licenties en vergunningen wanneer gewenst.

Optionele kennis en vaardigheden

kleine betalingen afhandelen zware gewichten tillen voertuigonderhoud uitvoeren kaarten lezen gps-systemen gebruiken

Source: Sisyphus ODB