Beroep trappensteller

Trappenstellers plaatsen standaard of aangepaste trappen tussen de verschillende verdiepingen in gebouwen. Zij nemen de nodige metingen, bereiden de locatie voor en installeren de trap op een veilige manier.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Houtbewerkingsgereedschappen

  De diverse instrumenten die worden gebruikt om hout te bewerken, waaronder schaven, beitels en draaibanken.

Vaardigheden

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Onderstel positioneren

  Het onderstel van een trap op zijn definitieve plaats brengen. Deze aan het bovenste uiteinde bevestigen, meestal met een tegenbord. Het onderstel aan het onderste uiteinde bevestigen en vermijden dat het over de vloer schuift door een beugel te plaatsen. Het onderstel aan de wand bevestigen indien dit wordt voorgeschreven.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Houtelementen samenvoegen

  Houten materalen samenbinden met behulp van verschillende technieken en materialen. De optimale techniek bepalen om de elementen samen te voegen, zoals nieten, nagelen, lijmen of schroeven. De juiste werkvolgorde bepalen en de verbinding maken.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Smetten

  Een lijn bedekt met fijn, niet-vlekkend krijt tussen twee punten trekken en het tegen een oppervlak klikken om een rechte lijn te produceren.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Leuningen installeren

  Leuningen op trappen of borstweringen installeren. De leuning stevig verankeren op de nieuwe palen of rechtstreeks op de vloer.

 • Houtafwerkingen aanbrengen

  Verschillende technieken gebruiken om hout af te werken. Hout verven, vernissen of beitsen om de functie, de duurzaamheid of het uiterlijk ervan te verbeteren.

 • Houtoppervlak reinigen

  Gebruiken van verschillende technieken op een houten oppervlak om ervoor te zorgen dat het vrij is van stof, zaagsel, vet, vlekken en andere verontreinigende stoffen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Traptreden en stootborden bevestigen

  Goed bevestigen van de treden van een trap en hun verticale tegenhangers, de stootborden, aan het dragende element of de elementen van de trap. Schroeven of spijkeren van de stootborden en treden op de constructie, zoals trapbomen, rijtuigen of I-balken. Gebruiken van lijmen om kraken te voorkomen als dat nodig is.

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijke administratie bijhouden restauratietechnieken toepassen tafelzagen bedienen bouwmaterialen bestellen reparatiekosten schatten glad houtoppervlak maken hygiëne van de werkruimte onderhouden onderstellen voor trappen maken snijplan tekenen afval sorteren houtsnijden tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten advies geven over bouwmaterialen bovenfrezen voor hout bedienen trappalen installeren soorten hout veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden restauratieactiviteiten selecteren tapijt plaatsen benodigde bouwmaterialen berekenen soorten tapijt handboren gebruiken voorraadniveaus bewaken oppervlakken tijdens bouwwerken beschermen cad-software gebruiken optrede en aantrede trap berekenen spijlen installeren binnenkomende bouwmaterialen verwerken prijsaanvragen beantwoorden bouwschetsen maken

Source: Sisyphus ODB