Beroep treinconducteur

Treinconducteurs ondersteunen de passagiers bij het instappen en het verlaten van de trein. Zij beantwoorden vragen van reizigers over de regels van het treinverkeer, de stations en geven informatie over de dienstregeling. Zij verzamelen tickets, kaartjes en passen van de passagiers en ondersteunen de hoofdconducteur bij het uitvoeren van zijn operationele taken, bijvoorbeeld met betrekking tot het sluiten van de deuren of bepaalde operationele communicatie. Zij zorgen voor de veiligheid van passagiers bij technische incidenten en noodsituaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen

  Kennis van de kaderwetgeving op het gebied van het spoorvervoer en deze toepassen waar de eisen voor de spoorwegen in de EU zijn vastgesteld. Kennis van de wetgeving die van toepassing is op het gebied van grensoverschrijdend goederenvervoer.

 • Douaneregelgeving voor passagiers

  Begrip van douaneregelgeving voor passagiers: weten welke officiële documenten of aangifteformulieren nodig zijn voor verschillende soorten passagiers.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

Vaardigheden

 • Focussen op reizigers

  Veilig en tijdig vervoeren van reizigers naar hun bestemming. Een gepaste klantendienst aanbieden; de reizigers informeren in geval van onverwachte situaties of andere incidenten.

 • Door reizigers gegeven informatie doorgeven

  De door de passagiers verstrekte informatie doorsturen naar de leidinggevenden. Het interpreteren van de claims van passagiers en de follow-up van de verzoeken.

 • Zorg dragen voor eigendommen van reizigers

  Zorg dragen voor de eigendommen van reizigers; verleen bijstand aan ouderen of reizigers met fysieke problemen door het vervoeren van hun bagage.

 • Spoorcommunicatiesystemen bedienen

  Spoorcommunicatiesystemen bedienen, mededelingen doen via het omroepsysteem of communiceren met de centrale treinadministratie.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Kleine betalingen afhandelen

  Kleine bedragen voor kleine uitgaven en voor transacties die nodig zijn voor de dagelijkse leiding van een bedrijf afhandelen.

 • Informatie verstrekken aan reizigers

  Passagiers op een beleefde en efficiënte manier de juiste informatie verstrekken; de juiste etiquette gebruiken om reizigers met een lichamelijke beperking te helpen.

 • Duidelijk communiceren met reizigers

  Praat duidelijk tijdens mededelingen aan reizigers; deel de informatie met betrekking tot hun route mee. Zorg voor mededelingen aan de passagiers bij het naderen van de voorgeschreven bestemming.

 • Zorgen voor het comfort van de reizigers

  Zorg voor de veiligheid en het comfort van de treinreizigers; help passagiers om in en uit de trein te stappen met, indien nodig,gebruik van mechanische hulpmiddelen. Reageren op verzoeken van passagiers en streven naar maximale tevredenheid van de klant.

 • Reizigers met een handicap helpen

  Gebruiken van passende veiligheidsprocedures voor het bedienen van liften en het beveiligen van rolstoelen en andere hulpmiddelen, terwijl u reizigers met een lichamelijke handicap helpt.

 • Vragen van klanten opvolgen

  Verwerken van vragen en verzoeken van klanten; duidelijke informatie geven over geïmporteerde en geëxporteerde producten.

 • Behoeften van reizigers onderzoeken

  Onderzoek en enquêtes uitvoeren om de behoeften en wensen van passagiers te identificeren en te classificeren; niet-luchtvaartgerelateerde inkomsten uit restaurant- en winkelaanbod op de luchthaven verbeteren.

 • Wagons controleren

  De treinwagons controleren om te zorgen voor netheid voor het begin van de treinreis. Ervoor zorgen dat de (eventuele) diensten aan boord en het vermaak (indien van toepassing) naar behoefte functioneren.

 • Reizigers bijstaan in noodsituaties

  Treinreizigers bijstaan in noodsituaties, door specifieke procedures te volgen om hun veiligheid te waarborgen; de schade die veroorzaakt kan worden door onvoorziene situaties tot een minimum beperken.

 • Reizigers voorzien van dienstregelingsinformatie

  Luisteren naar treinreizigers en hun vragen beantwoorden met betrekking tot tijden; dienstregelingen lezen om reizigers te helpen bij het plannen van een reis. In een dienstregeling aangeven wanneer een bepaalde treindienst volgens planning op de plaats van bestemming zal vertrekken en aankomen.

 • Treinkaartjes verkopen

  Treinkaartjes verkopen, rekening houdend met de beschikbare bestemmingen, dienstregelingen en kortingen. De geldigheid van diverse tickets nauwkeurig controleren.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Klantervaringen beheren

  De ervaring van de klant en de perceptie van het merk en de dienst monitoren, creëren en controleren. Zorgen voor een aangename klantenervaring, klanten op hoffelijke en beleefde manier behandelen.

 • Toezicht houden op verplaatsingen van reizigers

  Toezicht houden op het in- en ontschepen van reiziger; ervoor zorgen dat de veiligheidsvoorschriften worden gevolgd volgens de specificaties.

 • Vragen over treinvervoerdiensten beantwoorden

  Alle eventuele vragen van klanten over treinvervoerdiensten beantwoorden. De conducteur moet over een brede kennis beschikken van tarieven, dienstregelingen, treindiensten, wachtwoorden, webservices, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen verschillende communicatiekanalen gebruiken

Source: Sisyphus ODB