Beroep treinmachinist

Treinmachinisten besturen treinen die passagiers- of vrachtvervoersdiensten bieden. Zij zijn verantwoordelijk voor het veilig besturen van de locomotief, waarbij zij alle relevante veiligheids-, operationele en communicatievoorschriften naleven, en zijn volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van passagiers en vracht. Zij moeten samenwerken en communiceren met het relevante personeel van de infrastructuurbeheerder, en met het personeel aan boord van de trein.

Treinmachinist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Spoorgeometrie

  Inzicht in de 3D-geometrie voor spoorindelingen, en in het ontwerp en de bouw van spoorweginfrastructuur.

 • Fysieke eigenschappen van spoorwegen

  Vertrouwd zijn met alle fysieke aspecten van de spoorweg, met inbegrip van treinstations, de helling van overwegen en snelheidslimieten.

 • Regelgeving inzake passagiersvervoer

  Kennis van conventies en regelingen voor het vervoer van passagiers.

 • Procedures voor het besturen van treinen

  De verschillende werkwijzen, routines en procedures om treinen veilig te laten rijden en botsingen, ontsporingen of ongeplande overschrijding van snelheidsbeperkingen te voorkomen.

 • Gebruik van locomotiefrem

  Inzicht in de dynamiek van het gebruik van de locomotiefrem.

Vaardigheden

 • Lange tijd kunnen zitten

  Het geduld hebben om lange tijd te kunnen zitten; een passende ergonomische zithouding behouden.

 • Rapporten voor vrachtvervoer opstellen

  Rapporten over vrachtvervoer opstellen en indienen. Gedetailleerde informatie over vrachtcondities en vrachtafhandeling opnemen; indien nodig problemen melden.

 • Zorgen voor een veilige aankomst van treinen

  Ervoor zorgen dat de treinen veilig op hun bestemming aankomen. Praktische kennis gebruiken om treinen op het spoorwegnet te seinen om de exploitatie soepel te laten verlopen.

 • Gedurende lange tijd geconcentreerd blijven

  Gedurende een lange tijd geconcentreerd blijven om een juist oordeel te kunnen vormen en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

 • Inkomende vrachten rangeren

  Inkomende vrachten rangeren naar en van motortreinstellen voor inkomende en uitgaande treinen.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Hoog niveau van veiligheidsbewustzijn hebben

  Zorgen voor een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn; persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; communiceren met het personeel en advies geven over gezondheids- en veiligheidskwesties.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Zorgen voor onderhoud van treinen

  Toezicht houden op het onderhoud van de uitrusting van treinen en de beveiliging van het spoor.

 • Treinmotoren controleren

  Ervoor zorgen dat de treinmotoren aan de voorschriften voldoen vóór aanvang van een reis.

 • Gewicht van lading aanpassen aan de capaciteit van vrachtvoertuigen

  Afstemmen van het gewicht van de vracht op de capaciteit van de voertuigen voor goederenvervoer. Houden van toezicht op het maximumdraagvermogen van het voertuig in kwestie en het gewicht van elke afzonderlijke kist bij de overbrenging.

 • Focussen op reizigers

  Veilig en tijdig vervoeren van reizigers naar hun bestemming. Een gepaste klantendienst aanbieden; de reizigers informeren in geval van onverwachte situaties of andere incidenten.

 • Uitgaande vrachten rangeren

  Uitgaande vrachten rangeren naar en van inkomende en uitgaande treinen.

 • Rijdend materiaal rangeren op rangeerterreinen

  Rijdend materieel rangeren om treinen te vormen op rangeerterreinen.

 • Beweging van treinen controleren

  Bediening van versnelling, remmen en algemene werking van de trein in beweging.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Beginselen van het besturen van treinen aanleren

  Opleidingen ter plaatse aanbieden aan stagiairs over hoe treinen te bedienen en besturen. Ze instrueren in theorieën en technieken met betrekking tot zaken als bedieningspanelen, veiligheidstekens, beveiligingsmaatregelen en procedures in treinstations.

 • Seinhuisinstructies volgen

  De instructies volgen voor het geven van signalen tijdens de reis. De technische taal door seingevers gebruikt begrijpen en de instructies van de seingevers volgen.

 • Zorgen dat treinen op tijd rijden

  Zorgen voor de tijdige aankomst van treinen op hun bestemmingen in overeenstemming met de dienstregeling.

 • Treindienstregelingen controleren

  Ervoor zorgen dat de dienstregeling van de trein wordt gevolgd; treinen mogen het station niet te laat of te vroeg verlaten. Vertrek en aankomst van treinen monitoren en regelen om te voorkomen dat treinen te laat of te vroeg aankomen.

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen kalm reageren in stressvolle situaties douaneregelgeving voor passagiers verslagen ingediend door passagiers analyseren diensten op een flexibele manier uitvoeren zelfvertrouwen tonen methoden voor goederenvervoer mechanica van treinen beschikken over computervaardigheden actief luisteren bijgewerkte professionele kennis onderhouden ict-problemen oplossen berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen in een spoorvervoerteam werken laden van vrachtschepen observeren

Source: Sisyphus ODB