Beroep treinvoorbereider

Treinvoorbereiders zijn verantwoordelijk voor het controleren en testen van apparatuur en systemen in spoorwegvoertuigen voordat de voertuigen worden verplaatst. Zij zorgen ervoor dat een trein in een geschikte staat verkeert voor ingebruikname, dat de uitrusting van de trein correct is ingezet en dat de treinsamenstelling overeenkomt met het spoor waarop de trein zal worden gebruikt. Afhankelijk van de individuele werkorganisatie van de maatschappij verrichten zij ook technische inspecties die worden uitgevoerd voordat de trein in gebruik wordt genomen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Normen voor spoorgeometrie

  Een grondig inzicht hebben in de eigenschappen en vereisten van de spoorgeometrie in termen van horizontale en verticale uitlijning, met betrekking tot krommingsgraad en lijnsnelheden.

 • Eigenschappen van de interface wiel-rail

  Beschikken over grondig inzicht in de natuurkundige krachten die een rol spelen bij de wisselwerking tussen de wielen en de spoorstaven, mogelijke gebreken aan spoorstaven, onderhoudsmethoden en de bijbehorende kosten.

 • Spoorweginfrastructuur

  Grondig inzicht hebben in de kenmerken van spoorweginfrastructuur: spoortechnologieën, spoorwijdten, spoorsignalering, spoorknooppunten, enz.

 • Beginselen van werktuigbouwkunde

  Beschikken over inzicht in de beginselen van werktuigbouwkunde, fysica en materiaalkunde.

Vaardigheden

 • Spoorwegveiligheidsnormen naleven

  Zorgen voor de naleving van de minimumveiligheidsnormen voor goederenwagons die worden geëxploiteerd door spoorwegondernemingen die onder de Europese wetgeving vallen.

 • Zorgen dat sporen vrij blijven

  Zorgen voor de verwijdering van alle hindernissen, sneeuw en ander afval van spoorbanen, wissels en kruisingen om de veiligheid en functionaliteit van het spoorverkeer maximaal te waarborgen.

 • Gebreken in treinsporen opsporen

  Beschadigingen of storingen in de mechanische, pneumatische of hydraulische uitrusting van het spoor identificeren en analyseren; de noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bepalen.

 • Verslagen over spoordefecten schrijven

  Documenten en verslagen opstellen over de aard van onderzochte spoordefecten, de plaats van het defect in het spoort, de locatie, enz.

 • Handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren

  Het vermogen tonen om eenvoudige manuele taken uit te voeren zonder hulp of bijstand van anderen, zonder toezicht of begeleiding, en verantwoordelijkheid nemen voor z’n eigen handelingen.

 • Controles van sporen uitvoeren

  Plannen en uitvoeren van regelmatige inspecties en onderzoeken van het spoorwegsysteem om een optimale dekking van het spoorwegnet in een bepaald gebied te waarborgen. Inspecteren van aspecten zoals de spoorligging, kenmerken van het terrein en de aanwezigheid van sloten, dijken en los gesteente op het netwerk.

 • Inventaris van spooronderdelen bijhouden

  Ervoor zorgen dat de dienst over voldoende spooronderdelen beschikt om geregeld onderhoud van het spoor uit te kunnen voeren.

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Zorgen voor correcte signalisatie tijdens spooronderhoud

  Ervoor zorgen dat het juiste vlaggen- of seinsysteem aanwezig is tijdens noodgevallen, onderhoudswerkzaamheden of wanneer treinen of andere spoorwegvoertuigen moeten worden omgeleid.

 • Waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet

  Ervoor zorgen dat afgewerkte producten aan de specificaties van het bedrijf voldoen of overschrijden.

 • Hydraulische vijzelliften bedienen

  Hydraulische vijzelliften of vrachtwagens gebruiken voor het verplaatsen van goederen vóór of na de bundeling.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor het onderhoud van spoormachines in een spoorvervoerteam werken werknemers opleiden

Source: Sisyphus ODB