Beroep tuinarchitect

Landschapsarchitecten plannen en ontwerpen de bouw van tuinen en natuurlijke ruimten. Zij bepalen de specificaties en de verdeling van de ruimte. Zij combineren een begrip van de natuurlijke ruimte met een gevoel van esthetiek om een harmonieuze ruimte te creëren.

Tuinarchitect: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Stedelijke planning

  Een politiek en technisch proces dat erop gericht is het stedelijk milieu te ontwerpen en het landgebruik te optimaliseren door verschillende aspecten in aanmerking te nemen, zoals infrastructuur, water en groene en sociale ruimten.

 • Esthetiek

  Set beginselen op basis waarvan iets aantrekkelijk en prachtig is.

 • Landschapsanalyse

  De methoden voor analyse en berekening die worden gebruikt bij het ontwerpen van ruimten buitenshuis.

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Zone-indelingscodes

  De verdeling van land in zones waar verschillende toepassingen en activiteiten zijn toegestaan, zoals activiteiten op het gebied van woningen, landbouw en industrie. Deze gebieden worden geregeld door wetgevingsprocedures en lokale overheden.

 • Tuinarchitectuur

  Beginselen en werkwijzen voor architectuur en ontwerp van buitenruimte.

 • Regelgeving voor architectuur

  De in de Europese Unie bestaande regelingen op het gebied van de architectuur. 

 • Strategieën voor groene ruimten

  De visie van de overheid op het gebruik zijn groene ruimte. Deze omvat de doelstellingen, de middelen, de methoden, het wetgevingskader en de tijd die nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

 • Tuinontwerp

  Beschikken over inzicht in tuinontwerp en -onderhoud.

Vaardigheden

 • Ruimtelijke indeling van buitengebieden maken

  Ruimtelijke indeling en functioneel en architectonisch aanzien van buitengebieden ontwerpen. Groene ruimten, sociale ruimten en regelgevende aspecten integreren in het buitenontwerp.

 • Afmetingen in een bouwkundig ontwerp integreren

  Metingen, die gedaan werden op locaties of in het project opgenomen, integreren in het ontwerp en de opmaak van architectuurprojecten. Overwegingen zoals brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica integreren.

 • Advies geven over landschappen

  Advies geven over de planning, ontwikkeling en verzorging van nieuwe en bestaande tuinen en landschappen.

 • Architecturale plannen ontwikkelen

  Een masterplan ontwikkelen voor de bouwplaatsen en landschapsaanplantingen. Gedetailleerde ontwikkelingsplannen en -specificaties opstellen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Particuliere ontwikkelingsplannen analyseren op nauwkeurigheid, geschiktheid en naleving van de wetgeving.

 • Projecten voor landschapsontwerp beheren

  Voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van parken, recreatiegebieden en landschapsaanleg langs de weg. Ontwerpen en tekeningen maken en specificaties opstellen voor dergelijke projecten en de kosten schatten.

 • Landschapsschema’s ontwerpen

  Landschapsschema’s ontwerpen en schaalmodellen creëren in overeenstemming met de specificaties en het budget.

 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken

  Opstellen, samenstellen en communiceren van rapporten, uitgesplitst naar kostenanalyse van het voorstel en de begrotingsplannen van de onderneming. Analyseren van de financiële of sociale kosten en baten van een project of investering over een bepaalde periode.

 • Tuinontwerpcomponenten specificeren

  Designonderdelen en -materialen ontwerpen die geschikt zijn voor de locatie, het doel en het verwachte gebruik. De voor de regeling en de begroting benodigde installaties en materialen aanbevelen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

bosbehoud duurzaamheid promoten energieneutraal ontwerp van gebouwen historische architectuur aanbestedingsprocedures uitvoeren fysiek model van een product bouwen energieprestaties van gebouwen bloem- en plantproducten plantensoorten materialen voor tuininrichting gis-rapporten maken advies geven over bodem- en waterbescherming bodemstructuur communiceren met de bewoners projecten binnen het budget afwerken materiaal voor landschapsonderhoud gebruiken nieuwe landschapsontwerpen maken contacten onderhouden met lokale overheden energie-efficiëntie tuinbouwbeginselen civiele techniek gevolgen voor het milieu beoordelen eigenschappen van planten software voor technisch tekenen gebruiken themakaarten maken materiaal voor tuinaanleg gebruiken bouwactiviteiten coördineren geografische informatiesystemen gebruiken werkschema's volgen landmetingen uitvoeren cad-software gebruiken technische expertise leveren handmatige ontwerptechnieken gebruiken

Source: Sisyphus ODB