Beroep tuinbouwmedewerker

Tuinbouwmedewerkers voeren praktische activiteiten uit en helpen in kwekerijen of kassen voor de productie van tuinbouwgewassen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

 • Tuingereedschap onderhouden

  Dagelijks onderhoud van gereedschap en apparatuur uitvoeren en ernstige tekortkomingen melden aan een meerdere.

 • Broeikassen onderhouden

  Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan broeikassen. Ramen, goten en afvoeren van broeikassen schoonmaken.

 • Producten opslaan

  Producten opslaan om de kwaliteit te waarborgen en in overeenstemming met de normen en voorschriften. Ervoor zorgen dat de opslagfaciliteiten worden onderhouden volgens hygiënenormen, waarbij de temperatuur, de verwarming en de airconditioning van de opslagfaciliteiten worden geregeld.

 • Planten telen

  De teelactiviteiten uitvoeren door passende teelmethoden toe te passen, zoals geënte vermeerdering of generatieve vermeerdering rekening houdend met het soort plant. Het teelbeheer uitvoeren met inachtneming van de vereiste voorwaarden voor een specifiek plantentype.

 • Areaal gereedmaken voor beplanting

  Het gebied en de bodem voorbereiden voor aanplanting door bemesting, mulching en onkruidbestrijding. Rekening houden met de omstandigheden van het gebied, de bodem en de plantensoort.

 • Planten snoeien

  Snoeien met relevante gereedschappen, gerelateerd aan de verschillende doeleinden, zoals snoeien voor onderhoud, snoeien voor de groei, snoeien voor de vruchtvorming, verwijderen van loten en volumereductie.

 • Tuingereedschap gebruiken

  Gebruiken van tuinuitrusting, zoals snoeischaren, sproeiers, maaiers, kettingzagen, in overeenstemming met gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Areaal gereedmaken

  Het plantgebied en de aarde voorbereiden door bijvoorbeeld bemesting, mulching met de hand of mechanisch gereedschap of apparatuur; zaadjes en planten voorbereiden voor zaaien en beplanten door de kwaliteit van het zaad en de planten te garanderen. Met de hand, met gebruik van mechanische gereedschap of apparatuur zaaien en planten, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

 • Velden controleren

  Toezicht houden op de boomgaarden, de velden en de productiegebieden om voorspellingen te doen wanneer de gewassen volledig gegroeid zullen zijn. Een raming maken van de schade die het weer kan toebrengen aan gewassen.

 • Bemestingswerkzaamheden uitvoeren

  Bemestingswerkzaamheden met de hand of met behulp van geschikte apparatuur uitvoeren overeenkomstig de bemestingsinstructies, rekening houdend met de voorschriften en procedures op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

 • Opslagfaciliteiten beheren

  Zorgen voor het beheer of het onderhoud van schoonmaakapparatuur en verwarmings- of airconditioningsapparatuur van opslagfaciliteiten en de temperatuur van de gebouwen beheren.

 • Planten verzorgen

  De behoefte aan verzorgende activiteiten bepalen en de verzorging uitvoeren door de planten en de bomen met de hand te planten, water te geven en te besproeien, of door daarvoor geschikte uitrusting te gebruiken, rekening houdend met de plantensoorten en met inachtneming van de veiligheidseisen.

 • Gewassen opslaan

  Gewassen opslaan en bewaren volgens de normen en voorschriften om hun kwaliteit te waarborgen. Ervoor zorgen dat opslagfaciliteiten worden onderhouden volgens hygiënenormen en de temperatuur, warmte en airconditioning van opslagfaciliteiten regelen.

 • Gewassen oogsten

  Landbouwproducten manueel of met gebruik van geschikt gereedschap maaien, plukken of snijden. Rekening houden met de relevante kwaliteitscriteria van de producten, de hygiënevoorschriften en de passende methoden.

 • Planten kweken

  Uitvoeren van plantenkweekactiviteiten. Uitvoeren van groeibeheersing, rekening houdend met de vereiste voorwaarden en condities voor een specifiek planttype.

Optionele kennis en vaardigheden

bloemstukken maken bestellingen van landbouwproducten samenstellen klanten advies geven over soorten bloemen agrotoeristische diensten verlenen bloembollen verwerken helpen bij landschapsprojecten productverwerking op boerderijen uitvoeren bestellingen voor bloemen plaatsen agrotoerisme soorten broeikassen geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen beheer van klantrelaties plantensoorten taakgegevens bijhouden boerderij-inrichting voorstellen broeikasomgeving coördineren leiding geven bij voedselbereiding agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken snoeitechnieken meststof aanbevelen voor bloemen beginselen van voedselveiligheid ongediertebestrijding bij planten bemestingsbeginselen informatie geven over boerderijproducten beginselen van bewatering werkgerelateerde berekeningen in de landbouw uitvoeren omgaan met veterinaire noodgevallen soorten opslagfaciliteiten kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten biologische landbouw bestrijding van plantenziekten beginselen van gewasproductie agronomie bodemstructuur tuinbouwbeginselen vermeerdering van planten oogstmethoden voor planten bloemen verkopen bloemstukken creëren helpen bij het gebruik van apparatuur snoeiwijzen

Source: Sisyphus ODB