Beroep typist

Typisten gebruiken computers om te typen en doen de herziening van documenten en de samenstelling van materiaal dat moet worden getypt, zoals correspondentie, verslagen, statistische tabellen, formulieren en audio's. Zij lezen instructies bij het materiaal of volgen mondelinge instructies om benodigdheden vast te stellen, zoals het aantal benodigde kopieën, de prioriteit en het gewenste formaat.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Transcriptiemethoden

  De methoden om gesproken taal snel om te zetten in tekst, zoals stenografie.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

Vaardigheden

 • Microsoft Office gebruiken

  Beschikken over het vermogen om met de standaardprogramma's in Microsoft Office te werken op een adequaat niveau. Een document aanmaken en de basisopmaak toepassen, paginascheidingen invoegen, kop- of voetteksten maken, afbeeldingen invoegen, automatisch gegenereerde inhoudsopgaven maken en brieven samenvoegen uit een database van adressen (meestal in Excel). Aanmaken van automatisch berekende rekenbladen, afbeeldingen aanmaken en gegevenstabellen sorteren en filteren.

 • Woordenboeken gebruiken

  Glossaria en woordenboeken gebruiken om te zoeken naar de betekenis, de spelling en synoniemen van woorden.

 • Handgeschreven teksten ontcijferen

  Analyseren, begrijpen en lezen van handgeschreven teksten met verschillende schrijfstijlen. De algemene boodschap van teksten analyseren om te zorgen voor samenhang in het begrijpen ervan.

 • Foutloze documenten typen

  Documenten en geschreven inhoud typen zonder grammaticale of spellingfouten. Documenten in een snel tempo typen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het resultaat.

 • Zakelijke e-mails opstellen

  E-mails voorbereiden, opstellen en schrijven met de juiste informatie en een geschikt taalgebruik om interne en externe mededelingen te doen.

 • Inhoud op vorm afstemmen

  Vorm en inhoud afstemmen om zeker te zijn dat ze samenpassen.

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Vragen stellen over documenten

  Het herzien en formuleren van vragen met betrekking tot documenten in het algemeen. Onderzoek uitvoeren naar de volledigheid, de vertrouwelijkheidsmaatregelen, de stijl van het document en specifieke instructies om de documenten te behandelen.

 • Technieken voor blind typen gebruiken

  Weten hoe documenten, teksten en inhoud in het algemeen worden geschreven en gebruikt zonder naar het toetsenbord te kijken. Pas technieken toe om documenten op een dergelijke manier te schrijven.

 • Geschreven inhoud aanbieden

  Informatie schriftelijk meedelen via digitale of gedrukte media in overeenstemming met de behoeften van de doelgroep. De inhoud structureren volgens specificaties en normen. Grammatica- en spellingsregels toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

inhoud naar uitvoermedia integreren stenografie gebruiken documenten converteren van analoog naar digitaal stenografie geluidsapparatuur bedienen teksten uittypen van audiobronnen inhoud samenstellen ontwikkelingsprocessen voor inhoud verslagen van bijeenkomsten schrijven audiotechnologie sneltypmachines gebruiken routineactiviteiten op kantoor uitvoeren computerprogramma's gebruiken om stenografie uit te schrijven klantgegevens vastleggen zorgen dat documenten juist worden beheerd kernwoorden omzetten in volledige teksten

Source: Sisyphus ODB