Beroep uitvaartondernemer

Uitvaartondernemers coördineren de logistiek van de begrafenissen. Zij ondersteunen de familie van de overledene door de details betreffende de locatie, data en tijden van gedenkdiensten te regelen. Uitvaartondernemers nemen contact op met vertegenwoordigers van de begraafplaats om de locatie voor te bereiden, vervoer voor de overledene te plannen, advies te geven over de soorten gedenktekens en de wettelijke vereisten of het papierwerk. Uitvaartondernemers organiseren de dagelijkse activiteiten van het crematorium. Zij zien toe op de activiteiten van het personeel in het crematorium en zorgen ervoor dat zij diensten verlenen overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Zij houden toezicht op de begroting voor de inkomsten van het crematorium en ontwikkelen en onderhouden operationele regels in het crematorium.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bedrijfskennis

  De functies, processen en taken van een onderneming en de relatie daartussen om de onderneming goed te laten werken.

Vaardigheden

 • Overzichten maken van crematies

  Gegevens bijhouden van de crematies die worden of zullen worden uitgevoerd en ervoor zorgen dat de gecremeerde resten correct worden geïdentificeerd.

 • Advies geven over uitvaarten

  Familieleden van de overledene informatie en advies over ceremoniële, begraaf- en crematiediensten verstrekken.

 • Mensenrechten promoten

  Mensenrechten en diversiteit promoten en respecteren in het licht van de fysieke, psychologische, geestelijke en sociale behoeften van autonome personen, rekening houdend met hun standpunten, overtuigingen en waarden, en de internationale en nationale gedragscodes en de ethische implicaties van de verlening van gezondheidszorg, en daarbij te zorgen voor hun recht op privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie van de gezondheidszorg.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Financiële aspecten van een bedrijf beheren

  De juridische en financiële aspecten van het bedrijf beheren; cijfers en getallen berekenen en analyseren; kijken hoe u kosten kunt besparen en hoe u uw inkomsten en productiviteit kunt maximaliseren; altijd de kosten afwegen tegen de mogelijke voordelen voordat u een beslissing neemt.

 • Gasten begroeten

  Welkom op een vriendelijke manier verwelkomen op een bepaalde plaats.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Ceremoniële locaties gereedmaken

  Kamers of andere locaties decoreren voor ceremonies, zoals begrafenissen, crematies, bruiloften of doop.

 • Diplomatisch zijn

  Op een gevoelige en tactvolle manier met mensen omgaan.

 • De weg wijzen aan gasten

  De weg wijzen aan gasten met behulp van gebouwen of op domeinen, naar hun zitplaatsen of performance setting, en hen helpen met eventuele aanvullende informatie, zodat zij de geplande bestemming van het evenement kunnen bereiken.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Afspraken beheren

  Afspraken maken, plannen en annuleren.

 • Organisatorische beleidslijnen opstellen

  De implementatie van beleid ontwikkelen en monitoren met betrekking tot het documenteren en detailleren van de procedures voor de activiteiten van de organisatie in het licht van haar strategische planning.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Normen voor persoonlijke hygiëne handhaven

  De onberispelijke normen voor persoonlijke hygiëne in stand houden en zorgen voor een net voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

zakelijk inzicht gebruiken emotionele steun bieden aan nabestaanden klein onderhoud controleren catering coördineren financiële prestaties van een bedrijf analyseren religieuze ceremonies uitvoeren onderhoudswerkzaamheden beheren lichamen balsemen begrafenismateriaal beheren contacten onderhouden met lokale overheden overledenen aankleden helpen bij de organisatie van begrafenissen inventaris van werktuigen bijhouden klachten van bezoekers behandelen nieuw personeel in dienst nemen principes voor bedrijfsbeheer persoonlijke administratie bijhouden kisten verplaatsen empathisch zijn kisten klaarmaken voor crematie voertuigen besturen in optochten bezoekersinformatie verstrekken crematiemateriaal gebruiken professionele administratie bijhouden ergonomisch werken noodevacuatieplannen beheren

Source: Sisyphus ODB