Beroep Uitvoerder grond-, weg- en waterbouw

Een uitvoerder grond-, weg- en waterbouw is dagelijks op een bouwplaats aanwezig om leiding te geven aan het productieproces. Hij of zij is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden. Hij of zij weet met hoeveel personen, met welke vaardigheden en binnen welk tijdsbestek een bepaald onderdeel van een bouwproject wordt uitgevoerd en ziet daarop toe. Hij of zij zorgt ervoor dat de daarvoor benodigde materialen en materieel op tijd en op de juiste plek aanwezig zijn op de bouwplaats. Een uitvoerder grond-, weg- en waterbouw houdt nauwlettend de voortgang in de gaten en signaleert en rapporteert voor- of achterstand op het werk. Hij of zij is regelmatig betrokken bij bouwvergaderingen met bijvoorbeeld opdrachtgever en onderaannemers. Op de bouwplaats bewaakt een uitvoerder bouw de veiligheid van de betrokkenen en de naleving van geldende regels en voorschriften.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken uitvoerder grond-, weg- en waterbouw

 • Leiding geven aan de mensen die werkzaam zijn op een bouwplaats binnen de grond-, weg- en waterbouw.
 • Er zorg voor dragen dat de juiste mensen en materialen op de plek zijn waar deze nodig zijn.
 • Instrueren, motiveren en controleren van mensen.
 • Controleren van materialen, maatvoering en het constructiewerk.
 • De planning van het project bewaken en inspelen op problemen en voor- en/of achterstand.
 • Tijdens bouwvergaderingen rapporteren en overleggen over voortgang en eventuele problemen.
 • Waarborgen van de veiligheid en de naleving van regels en voorschriften.

Gerelateerde beroepen baggeren

 • Bergingsduiker
 • Dam- of dijkopzichter
 • Dijkwerker, steenzetter, rijswerker
 • Duiker civiele onderwaterbouw
 • Duiker, onderwaterwerker
 • Hulpkracht dammen- of dijkenbouw
 • Machinist baggerschip
 • Machinist funderingsmachine, hei-installatie
 • Pompmachinist

Source: Sisyphus ODB