Beroep Ultrasonografist

Een Ultrasonografist is gespecialiseerd in het toepassen van echografie om afwijkingen aan vaste organen en/of bloedvaten vast te stellen. Hij/zij voert het echografische onderzoek uit. Daarnaast is een ultrasonografist ook verantwoordelijk voor het welzijn van de patiënt, hij/zij informeert de patiënt over het onderzoek en stelt de patiënt gerust. Een ultrasonografist stelt de echografische apparatuur in, zorgt dat de patiënt de juiste houding aanneemt op de onderzoekstafel, brengt de contactgel aan en beweegt de geluidszenderkop op het lichaam van de patiënt in de omgeving van de klachten, legt het juiste frame vast voor een foto. De uitkomsten van het onderzoek bespreekt de ultrasonografist met medisch specialisten.

Ultrasonografist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken ultrasonografist

  • Vaststellen van afwijkingen in vaste organen/bloedvaten middels echografie.
  • Uitvoeren van echografisch onderzoek, bijv. instellen apparatuur, aanbrengen contactgel of vastleggen frame.
  • Begeleiden van patiënt voor en tijdens het onderzoek door de patiënt te informeren en gerust te stellen.
  • Bespreken van resultaten onderzoek met medisch specialist.

Gerelateerde beroepen operator apparatuur

  • ECG-laborant
  • EEG-laborant
  • Laborant klinische neurofysiologie
  • Röntgenlaborant

Source: Sisyphus ODB