Beroep valutamakelaar

Valutamakelaars kopen en verkopen vreemde valuta's namens hun klanten om winst te maken op wisselkoersschommelingen. Zij voeren technische analyses uit op economische informatie zoals marktliquiditeit en -volatiliteit om de toekomstige koersen van valuta's op de valutamarkt te voorspellen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

 • Buitenlandse munteenheden

  Valuta zoals de euro, de dollar of de yen, met inbegrip van hun wisselkoers en de omrekeningsmethoden.

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

Vaardigheden

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Vreemde valuta verhandelen

  Het kopen of verkopen van vreemde valuta op de valutamarkt voor eigen rekening of voor rekening van een klant of instelling met winstoogmerk.

 • Economische trends voorspellen

  Verzamelen en analyseren van economische gegevens om economische trends en gebeurtenissen te voorspellen.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren

  De mogelijkheid van financiële verliezen en betalingen na internationale transacties in het kader van de valutamarkt evalueren en beheren;

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

Optionele kennis en vaardigheden

effecten verhandelen boekhouding financiële transacties traceren voorraadwaardering uitvoeren effecten gegevens van financiële transacties bijhouden actuariële wetenschappen beleggingsportefeuilles controleren beurs volgen zakenrelaties aangaan financiële transacties verwerken statistiek internationale handel met belanghebbenden onderhandelen beurs financiële producten informatie geven over financiële producten belangen van de klant beschermen communiceren met bankiers bankactiviteiten internationale commerciële transactiebepalingen financiële instrumenten gebruiken

Source: Sisyphus ODB