Beroep valutatrader

Valutatraders kopen en verkopen vreemde valuta's om winst te maken op wisselkoersschommelingen. Zij voeren technische analyses uit op economische informatie (marktliquiditeit en -volatiliteit) om de toekomstige koersen van valuta's op de valutamarkt te voorspellen. Zij handelen in eigen naam of voor hun werkgevers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Buitenlandse munteenheden

  Valuta zoals de euro, de dollar of de yen, met inbegrip van hun wisselkoers en de omrekeningsmethoden.

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

Vaardigheden

 • Economische trends voorspellen

  Verzamelen en analyseren van economische gegevens om economische trends en gebeurtenissen te voorspellen.

 • Financiële risico’s beheren

  De financiële risico’s voorspellen en beheren, en procedures vaststellen om de gevolgen ervan te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Financieel risicobeheer bij internationale handel uitvoeren

  De mogelijkheid van financiële verliezen en betalingen na internationale transacties in het kader van de valutamarkt evalueren en beheren;

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Vreemde valuta verhandelen

  Het kopen of verkopen van vreemde valuta op de valutamarkt voor eigen rekening of voor rekening van een klant of instelling met winstoogmerk.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële producten effecten verhandelen beurs volgen bankactiviteiten financiële transacties traceren internationale handel statistiek beurs gegevens van financiële transacties bijhouden advies geven over financiële zaken financiële instrumenten gebruiken boekhouding actuariële wetenschappen internationale commerciële transactiebepalingen voorraadwaardering uitvoeren effecten

Source: Sisyphus ODB