Beroep vastgoedmakelaar

vastgoedmakelaar
Credits: Shutterstock.com

Makelaars beheren het verkoop- of verhuurproces van woningen, commercieel vastgoed of grond voor rekening van hun cliënten. Ze onderzoeken de staat van het pand en beoordelen de waarde ervan om de beste prijs te bieden aan hun klanten. Zij onderhandelen, stellen een koop- of huurovereenkomst op en onderhouden contacten met derden om tijdens transacties de gestelde doelen te realiseren. Ze doen onderzoek om de rechtmatigheid van een verkoop van onroerend goed vast te stellen voordat het wordt verkocht en om ervoor te zorgen dat de transactie niet is onderworpen aan geschillen of beperkingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken vastgoedmakelaar

 • Bereidt verkoopvoorstellen voor en presenteert deze ter overweging aan verkopende partijen, bijv. met behulp van gedetailleerde vastgoedbeschrijvingen.
 • Draagt er zorg voor dat voldaan wordt aan de koopvoorwaarden vóór de sluitingsdatum.
 • Bespreekt met klanten wat voor soort onroerend goed zij zoeken.
 • Bereidt documenten voor, bijv. vertegenwoordigingscontracten, verkoopovereenkomsten, verkoopaktes, huurcontracten, etc.
 • Coördineert de verkoop van onroerend goed, ziet toe op het ondertekenen van de documenten en de betalingen.
 • Onderhandelt tussen kopers en verkopers, meestal als vertegenwoordiger van één van beide partijen.
 • Promoot de verkoop van eigendommen via advertenties, open huizen, plaatsing op overzichtslijsten of andere methodes.
 • Vergelijkt onroerend goed met vergelijkbare objecten die recent zijn verkocht om een competitieve marktprijs te bepalen.
 • Coördineert bezichtigingsafspraken met potentiële kopers.
 • Stelt overzichten op van onroerende goederen die voldoen aan de wensen en financiële mogelijkheden van kopers.

Gerelateerde beroepen verhuur, huisvesting

 • Huisbaas
 • Medewerker verhuur, anders
 • Taxateur onroerend goed
 • Vastgoedontwikkelaar
 • Verhuurmedewerker huizen, appartementen

Kennis

 • Hypotheekleningen

  Het financiële stelsel voor het verwerven van geld door eigenaren of toekomstige eigenaren van onroerend goed, waarin de lening op de onroerende zaak zelf is vastgelegd, zodat de kredietgever de goederen in bezit kan nemen indien de kredietnemer niet over de verschuldigde betalingen beschikt.

 • Kantooradministratie

  De administratieve formaliteiten in een kantooromgeving. De activiteiten of processen kunnen betrekking hebben op financiële planning, registratie en facturering en het beheer van de algemene logistiek van een organisatie.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Vastgoedmarkt

  De trends met betrekking tot het kopen, verkopen, huren of verhuren van vastgoed, inclusief het terrein, gebouwen en natuurlijke bronnen binnen dit eigendom; de categorieën van residentieel vastgoed en vastgoed voor zakelijke doeleinden van deze vastgoedhandel.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

Vaardigheden

 • Vastgoed taxeren

  Grond en gebouwen onderzoeken en evalueren om schattingen te maken over hun prijs.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Informatie geven over huurovereenkomsten

  De verhuurder of huurder op de hoogte brengen van de plichten en rechten van de verhuurder en de huurder, zoals de verantwoordelijkheid van de verhuurder voor het onderhoud van de goederen en van de rechten van uitzetting in geval van contractbreuk, en de verantwoordelijkheid van de huurder om tijdig huur te betalen en nalatigheid te vermijden.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Vastgoedwaarden vergelijken

  Informatie verkrijgen over de waarde van onroerende goederen die vergelijkbaar zijn met het onroerend goed dat moet worden gewaardeerd om nauwkeuriger schattingen en waarderingen te maken, of om de prijs te bepalen of te onderhandelen over de prijs waartegen het onroerend goed kan worden verkocht of verhuurd.

 • Advies geven over de waarde van vastgoed

  Het geven van advies aan degenen die eigenaar zijn van een onroerend goed, van professionals in onroerend goed of van toekomstige klanten in onroerend goed op de actuele monetaire waarde van een eigendom, het potentieel van ontwikkeling om de waarde te vergroten, en andere relevante informatie over de waarde van de toekomstige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt.

 • Klanten werven

  Activiteiten opstarten om nieuwe en interessante klanten aan te trekken. Vragen naar aanbevelingen en referenties en zoeken naar plaatsen waar potentiële klanten zich bevinden.

 • Vastgoedmarkt onderzoeken

  Eigenschappen onderzoeken om de bruikbaarheid voor vastgoedactiviteiten te beoordelen, met behulp van verschillende methoden zoals mediaonderzoek en bezoek van eigendommen, en de potentiële winstgevendheid bepalen bij de ontwikkeling van en handel in onroerend goed.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Vastgoedcontracten opstellen

  Opmaken van een contract tussen twee partijen voor de aankoop, verkoop of verhuur van onroerend goed. Ervoor zorgen dat het vastgoedcontract en de specificaties voldoen aan de wettelijke eisen en juridisch afdwingbaar zijn.

 • Informatie geven over vastgoed

  Informatie geven over de positieve en negatieve aspecten van vastgoed en de praktische zaken die te maken hebben met financiële transacties of verzekeringsprocedures; zoals locatie, samenstelling van het vastgoed, vereisten betreffende restauratie of reparatie, de kosten van het vastgoed en de kosten verbonden aan de verzekering.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Contacten onderhouden met vastgoedeigenaren

  Goede werkrelaties tot stand brengen met de eigenaar, problemen en renovatiebehoeften signaleren, en advies geven over de keuze van de huurders.

Optionele kennis en vaardigheden

reclametechnieken documenten van hypotheekleningen onderzoeken financieel plan opstellen verzekeringsbehoeften analyseren audits voor contractnaleving uitvoeren inventaris van vastgoed voorbereiden vakbeurzen bijwonen soorten verzekeringen energieprestaties van gebouwen principes voor bouwconstructie staat van gebouwen onderzoeken bouwverordeningen contacten onderhouden met lokale overheden titelprocedures controleren advies geven over beleggingen onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen kredietwaardigheid beoordelen kredietwaardigheid controleren winstgevendheid inschatten helpen bij kredietaanvragen financiële informatie over eigendommen verzamelen gezamenlijke eigendom boekhoudkundige technieken inspectierapporten schrijven leningen analyseren onderhandelen met vastgoedeigenaren belangen van de klant beschermen contractuele geschillen beheren schadebeoordeling organiseren moderne portefeuilletheorie betalingen verwerken aankoopbewijzen opstellen sluitingsprocedures evalueren verandering van huurder afhandelen contacten onderhouden met reclamebureaus bezichtiging van vastgoed organiseren

Source: Sisyphus ODB