Beroep vastmeerder in de aquacultuur

Vastmeerders in de aquacultuur houden zich bezig met het vastmeren van kooien in stabiele stations, drijvende kooien of zelf-aangedreven of halfondergedompelde kooien en voeren hier toezicht op uit. Zij zorgen voor een veilige exploitatie en instandhouding van een verscheidenheid aan soorten van grote kooien, beheren de omstandigheden zoals stroming, golfklimaat en zeebodemprofiel, in open of semi-open wateren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ontwerpbeginselen van inperkingssystemen

  De ontwerpelementen van verschillende inperkingssystemen, zoals kooien, hokken, vijvers en tanks.

 • Waterstromingen

  Inzicht in het effect van waterstromingen op viskwekerijen, in kooien, vijvers, lagunes en rivieren.

 • Aquacultuursector

  Begrip van de aquacultuur, de ontwerpen en de installaties ervan.

 • Invloed van wind en stroming op de besturing van schepen

  Beschikken over kennis van de invloed van stroming, windsterkte en windrichting op de vaareigenschappen en manoeuvreerbaarheid van een schip.

Vaardigheden

 • Vastmeersysteem voor viskooien opzetten

  Een systeem voor ligplaatsen van een kooien voor aquacultuur opstellen, volgens plan.

 • Communicatiemiddelen gebruiken

  Communicatieapparatuur gebruiken om met klanten, collega’s en anderen te communiceren.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Vastmeersystemen voor viskooien plannen

  Vastmeersystemen voor viskooien plannen voor bepaalde aquatische soorten.

 • Noodcommunicatiesystemen bedienen

  Efficiënt bedienen van gemeenschappelijke communicatiesystemen die in noodsituaties worden gebruikt, zoals mobiele zenders en ontvangers van het basisstation, draagbare zenders en ontvangers, repeaters, mobiele telefoons, piepers, automatische voertuigopsporingssystemen en satelliettelefoons, zoals vereist.

 • Deelnemen aan de organisatie van rampoefeningen

  Deelnemen aan het voorbereiden en uitvoeren van noodoefeningen. De leiding nemen over een responsactie ter plaatse. Er helpen voor te zorgen dat de schriftelijke drillrapporten op de juiste wijze worden geregistreerd. Ervoor zorgen dat al het personeel zich bij een noodsituatie zo goed mogelijk aan de geplande noodprocedures houdt.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Ervoor zorgen dat veiligheidsvoorschriften inzake kooien worden gevolgd

  Ervoor zorgen dat het personeel de voorschriften inzake de veiligheid van kooien volgt.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Interne communicatiesystemen onderhouden

  Een doeltreffend intern communicatiesysteem tussen de werknemers en de leidinggevende functies in stand houden.

 • Verbeteringen aanbrengen aan werkactiviteiten

  Aanbevelingen doen voor verbeteringen aan werkactiviteiten

 • Communiceren in het Engels op competent gebruiksniveau

  Competent Engels gebruiken; R351 verwijst naar niveau C1 in het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen (CEFR).

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Werk van teams en individuen plannen

  Werk van teams en individuen plannen Beoordeel het werk van teams en individuele personen. Feedback geven aan teams en personen over uitgevoerde werkzaamheden. Ondersteuning en begeleiding van personen en teams. Het opstellen van werkinstructies voor nieuwe taken.

 • Aanlegplannen meedelen

  Voorbereiden van bemanningsbriefings voor aanlegplannen en werkverdeling. De bemanning informatie geven over beschermende kleding zoals helmen en veiligheidsbrillen.

 • Werken als team

  Het belang van teamwerk erkennen, doeltreffende werkrelaties opbouwen en onderhouden met alle collega’s in het casino en binnen de sector. Flexibiliteit Een positieve en flexibele houding aannemen tegenover veranderende prioriteiten en procedures. Positief staan tegenover verandering, nieuwe taken bereidwillig aannemen en positief reageren op nieuwe werkmethoden. Communicatie Duidelijk en doeltreffend communiceren met de Casino Executive en Senior Gaming Manager en de Gaming Managers. Regelmatige vergaderen met managers en personeel en tweerichtingscommunicatie en voortdurende verbetering aanmoedigen.

 • Risicobeoordelingen opstellen

  Risico’s beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven die op organisatorisch niveau moeten worden genomen.

Optionele kennis en vaardigheden

visvangstuitrusting gebruiken buitenshuis communiceren kleine schepen manoeuvreren en laden risico’s van scheepsactiviteiten vaststellen voorschriften inzake vissenwelzijn verschillende talen spreken in ongunstige weersomstandigheden werken processen voor risicobeheer toepassen gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden in de buitenlucht werken biologie van vissen veiligheidsmaatregelen voor kleine vaartuigen uitvoeren administratieve taken voor kleine vaartuigen uitvoeren klein vaartuig besturen veiligheidsprocedures voor kleine vaartuigen uitvoeren navigatie van kleine vaartuigen uitvoeren identificatie en classificatie van vissen opstartprocedures uitvoeren voor operaties met kleine vaartuigen

Source: Sisyphus ODB