Beroep Veehandelaar

Een veehandelaar verhandelt en transporteert vee zoals koeien, varkens en kippen. Hij of zij bemiddelt tussen aan- en verkopers om matches te genereren of transporteert de dieren naar de slachterij. Een veehandelaar doet zijn of haar werk met inachtneming van de regels voor de veiligheid en verzorging van de dieren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken veehandelaar

 • Verhandelen en transporteren van dieren.
 • Zorg dragen voor de aan- en verkoop van vee.
 • Overleggen met de klant en inspelen op de wensen van aan- en verkopers.
 • Zich houden aan geldende wetten en regels.
 • Bewaken van de veiligheid van de dieren en zorgdragen voor een optimale verzorging van de dieren.

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • Inspecteur vee, dieren
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten
 • Veeteelt consulent

Source: Sisyphus ODB