Beroep veepedicure

Veepedicures zijn specialisten voor het verzorgen van hoeven van vee, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de nationale gerechtelijke instantie.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Activiteiten na hoefbekapping uitvoeren

  Bespreken van en overeenstemming bereiken over houderijplan (schriftelijk of mondeling), dat informatie kan bevatten over de werkbelasting, de omgevingsomstandigheden, de apparatuur en de niet-schriftelijke actuele toepassingen die worden gebruikt.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Invloed van de omgeving op de poten van runderen beoordelen

  Beoordelen van de omgeving en hoe dit de gezondheidstoestand van de rundervoet kan beïnvloeden. Omgevingsfactoren omvatten voeding, huisvesting en blootstelling aan het milieu.

 • Hoeven van runderen bekappen

  Het bekappen van de hoeven van runderen om de gezondheid, het welzijn van de dieren en de productiviteit te behouden, rekening houdend met veilige werkmethoden voor zichzelf en het dier.

 • Zorgbehoeften van runderpoten beoordelen

  Poten en hoeven inspecteren op tekenen van letsel, slijtage of beschadiging. Beslissen hoe zorg wordt gedragen voor de gezondheid en het welzijn van de runderen.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Hoefbekappingsgereedschap gebruiken

  Selecteren en gebruiken van geschikte instrumenten en apparatuur voor het bekappen van de hoeven.

Optionele kennis en vaardigheden

zelfstandig werken in de agrarische sector verschillende communicatiekanalen gebruiken

Source: Sisyphus ODB