Beroep veiligheidsinspecteur bouw

Veiligheidsinspecteurs bouw monitoren bouwplaatsen en controleren of ze in overeenstemming zijn met veiligheids- en gezondheidsvoorschriften. Zij voeren inspecties uit, identificeren veiligheidsrisico's en rapporteren hun bevindingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bouwmethoden

  De verschillende technieken en methoden voor het oprichten van gebouwen en andere constructies.

 • Menselijke factoren inzake veiligheid

  De overwegingen en implicaties voor de veiligheid van de mens.

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Preventieve maatregelen identificeren

  Speel in op situaties die schadelijk kunnen zijn voor de werkplek en de daar ondergane processen door de aandacht te vestigen op mogelijke ongewenste resultaten en het voorstellen van preventieve maatregelen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Monsters van bouwmaterialen testen

  Willekeurig uit een partij bouwmaterialen steekproeven nemen en de kwaliteit ervan visueel testen en gebruikmaken van verschillende tests om hun relevante kenmerken te meten.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Verbeteringsmaatregelen identificeren

  Mogelijke verbeteringen voor processen realiseren om de productiviteit te verhogen, de efficiëntie te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en procedures te stroomlijnen.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Bouwplaats controleren

  Te allen tijde overzicht houden van wat er op de bouwplaats gebeurt. Identificeren wie er aanwezig is en in welke fase van de bouwwerkzaamheden elke ploeg zich bevindt.

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij noodgevallen defecte apparatuur of gevaren melden incidenten behandelen werkongevallen voorkomen veiligheidsstrategieën testen advies geven over bouwmaterialen risicoanalyses uitvoeren gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen werknemers voorlichten over beroepsrisico’s veiligheidsschendingen opvolgen brandrisico’s vaststellen bouwmaterialensector ergonomisch werken beoordeling van risico’s en bedreigingen

Source: Sisyphus ODB