Beroep veiligheidsmanager bouw

Veiligheidsmanagers bouw inspecteren, handhaven en controleren gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op bouwplaatsen. Zij beheren ook arbeidsongevallen en nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het veiligheidsbeleid correct wordt uitgevoerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Menselijke factoren inzake veiligheid

  De overwegingen en implicaties voor de veiligheid van de mens.

 • Bouwmethoden

  De verschillende technieken en methoden voor het oprichten van gebouwen en andere constructies.

 • Registratie van incidenten en ongevallen

  De methoden om incidenten en ongevallen op de werkplek te melden en te registreren.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

Vaardigheden

 • Werkongevallen voorkomen

  Toepassing van specifieke risicobeoordelingsmaatregelen om risico’s en gevaren op het werk te voorkomen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Bouwplaats controleren

  Te allen tijde overzicht houden van wat er op de bouwplaats gebeurt. Identificeren wie er aanwezig is en in welke fase van de bouwwerkzaamheden elke ploeg zich bevindt.

 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers

  Zorgen voor de veiligheid van het personeel ter plaatse; toezicht houden op het correcte gebruik van de veiligheidsuitrusting en kleding; veiligheidsprocedures begrijpen en implementeren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Veiligheidsbeheer toepassen

  De maatregelen en voorschriften inzake veiligheid en beveiliging toepassen en toezien op de veiligheid, teneinde een veilige omgeving op de werkplek in stand te houden.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwmaterialen inspecteren contractenrecht advies geven over bouwmaterialen compatibiliteit van materialen controleren regelgeving inzake bouwproducten tijdskritische besluiten nemen zorgen voor de naleving van specificaties toezicht houden op personeel veiligheidsstrategieën testen omgaan met grote incidenten brandrisico’s vaststellen bouwmaterialensector specificaties opstellen ergonomisch werken helpen bij noodgevallen veiligheidsschendingen opvolgen inspecties uitvoeren procedures inzake brandpreventie

Source: Sisyphus ODB