Beroep verantwoordelijke afvalbehandelingssite

Verantwoordelijken afvalbehandelingssite coördineren faciliteiten voor inzameling, recycling en verwijdering van afval. Zij houden toezicht op afvalbeheeractiviteiten, zorgen ervoor dat milieunormen worden nageleefd en houden toezicht op het personeel. Zij helpen bij de ontwikkeling van afvalbeheermethoden, waarbij zij streven naar meer afvalreductie. Ook helpen zij bij het voorkomen van overtredingen van de wetgeving inzake afvalverwerking.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

Vaardigheden

 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers

  Zorgen voor de veiligheid van het personeel ter plaatse; toezicht houden op het correcte gebruik van de veiligheidsuitrusting en kleding; veiligheidsprocedures begrijpen en implementeren.

 • Vuilophaalroutes uitstippelen

  De routes vaststellen en uitstippelen die kunnen zorgen voor een efficiënte en snelle inzameling van afval in het aangewezen gebied.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Toezien op afvalverwijdering

  Toezien op de verwijdering van biologisch afval en chemisch afval volgens de voorschriften.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Programmabudget voor recycling beheren

  Het jaarlijkse recyclingprogramma en het respectieve budget van een organisatie beheren.

 • Afvalprocedures voor bedrijven ontwerpen

  Deelnemen aan het ontwerp en beheer van mijnstorten en afvalstortplaatsen, overeenkomstig de geotechnische, operationele en wettelijke vereisten.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Planning uitvoeren

  Zijn planning en middelen beheren om taken op tijd te voltooien.

Optionele kennis en vaardigheden

strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen verwijdering van radioactieve stoffen controleren niet-gevaarlijk afval verwijderen kernenergie beschermingsprocedures tegen straling toepassen strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen medewerkers inlichten over bescherming tegen straling bescherming tegen straling gevaarlijk afval verwijderen nucleaire wetgeving veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen projectbeheer reageren op nucleaire noodsituaties projectbeheer uitvoeren veiligheidsstrategieën testen naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren beschermende veiligheidsuitrusting

Source: Sisyphus ODB