Beroep verantwoordelijke kennel

Kennelverantwoordelijken houden toezicht op de dagelijkse werkzaamheden in de kennel. Zij zorgen ervoor dat de in kennels gehouden huisdieren goed worden behandeld en verzorgd. Kennelverantwoordelijken zien toe op het werkpersoneel en onderhouden contact met de eigenaren van de huisdieren, terwijl zij de huisdieren afzetten of ophalen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

 • Diervoeding

  Aspecten van de wijze waarop verschillende soorten dieren worden gevoed en gedrenkt. De verschillende soorten diervoeders, de kwaliteitscriteria voor diervoeding en methoden voor het voederen en drenken van dieren.

Vaardigheden

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Taakplanning beheren

  Een overzicht bijhouden van alle binnenkomende taken om de prioriteit te bepalen in de uitvoering van de taken, de uitvoering ervan te plannen en nieuwe taken integreren als ze zich voordoen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Gedrag van dieren beoordelen

  Observeren en evalueren van het gedrag van dieren om veilig met hen te kunnen werken en afwijkingen van het normale gedrag, die wijzen op een aantasting van de gezondheid en het welzijn, te herkennen’

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Werken met dierenartsen

  Dierenartsen raadplegen en hen bijstaan bij het onderzoek en de verzorging van dieren.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Goederen bestellen

  Producten bestellen bij relevante leveranciers om te beschikken over aantrekkelijke en winstgevende producten voor verkoop.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Gezondheid en veiligheid beschermen bij omgang met dieren

  De gezondheid en het welzijn van dieren en hun verzorgers beschermen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Klanten advies geven over juiste dierenverzorging

  Verstrekken van informatie aan klanten over voeding en verzorging van huisdieren, passende voedingskeuzes, vaccinatiebehoeften, enz.

 • Instructies geven over dierenverzorging

  Medewerkers in de dierenverzorging informeren over de behandeling van het dier, de eetgewoonten, de voeding en de medische toestand en behoeften van de dieren.

Optionele kennis en vaardigheden

eerste hulp bieden aan dieren dieren verzorgen raad geven over dierenwelzijn professionele administratie bijhouden in ploegen werken klein tot middelgroot bedrijf beheren dienstroosters opstellen helpen bij het vervoer van dieren werknemers opleiden dierenverblijven onderhouden verrijkende omgeving bieden voor dieren dierenverslagen opstellen afspraken beheren huisdieren eten geven hondenverzorging plannen alert blijven bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren dierentraining hondenuitlaatdiensten bieden omgaan met veterinaire noodgevallen sociale competenties tonen

Source: Sisyphus ODB