Beroep verhuiscoördinator

Verhuiscoördinatoren organiseren alle activiteiten die nodig zijn voor een succesvolle verhuizing. Zij ontvangen briefings van de klant en zetten ze om in acties en activiteiten die zorgen voor een vlotte, concurrerende en bevredigende overgang.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gevaren met betrekking tot het laden van gevaarlijke goederen

  Beschikken over kennis van de gevaren van het vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen. Beschikken over kennis van de noodmaatregelen en de hanteringsprocedures bij ongevallen met de goederen tijdens het laden of het vervoer ervan.

 • Vervoersmethoden

  Kennis van beginselen en methoden voor het vervoer van personen of goederen door de lucht, per spoor, over zee of over de weg, met inbegrip van de relatieve kosten en optimale werkstrategieën.

 • Soorten verpakkingsmateriaal

  Eigenschappen van materialen die hen geschikt maken als verpakking. De omzetting van grondstoffen in verpakkingsmaterialen. Verschillende soorten etiketten en gebruikte materialen die voldoen aan de opslagcriteria, die per product verschillen.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

Vaardigheden

 • Vereisten voor het verplaatsen van goederen analyseren

  Analyseren van de te verhuizen goederen en hun verhuizingsbehoeften. Controle van de vereisten en voorbereiding van maatregelen om een adequaat goederenvervoer te waarborgen.

 • Benodigde apparatuur voor verhuisactiviteiten selecteren

  Selecteren van het juiste gereedschap en de juiste apparatuur die nodig zijn om objecten met succes te verhuizen. Selecteren van apparatuur, van basisgereedschap zoals schroeven, hamers en tangen, tot complexere apparaten zoals vorkheftrucks, kranen en beweegbare dokken.

 • Correcte etikettering van goederen waarborgen

  Ervoor zorgen dat goederen met betrekking tot het product worden geëtiketteerd met alle nodige etiketteringsinformatie (bijv. juridische, technologische, gevaarlijke en andere). Ervoor zorgen dat de etiketten voldoen aan de wettelijke voorschriften en de voorschriften naleven.

 • Levering van meubilair afhandelen

  Meubilair en andere goederen leveren en monteren, volgens de behoeften en voorkeuren van de klant.

 • Volgorde van lading van vracht bepalen

  De volgorde van de vrachtlading bepalen om de doeltreffendheid van de handelingen te verhogen. De lading zo ordenen dat een maximale hoeveelheid goederen kan worden opgeslagen.

 • Werktuigeninventaris bijhouden

  Een inventaris bijhouden van de werktuigen die worden gebruikt bij de productie of bij de dienstverlening. Ervoor zorgen dat de gereedschapssets compleet en geschikt voor gebruik blijven.

 • Middelen voor laadactiviteiten voorbereiden

  Beoordelen van het aantal werknemers en het type materieel dat nodig is om vracht te laden of te lossen.

 • Procedures voor de verplaatsing van specifieke goederen ontwerpen

  De bewegingsvereisten van specifieke goederen zoals onder meer piano’s, artefacten en antieke meubelen bestuderen om specifieke procedures te ontwerpen voor het vervoer en de verplaatsing ervan.

 • Ergonomie van de werkplek beoordelen

  Beoordelen van de ergonomie van de werkplek in relatie tot de menselijke hulpbronnen.

 • Communicatiemiddelen gebruiken

  Communicatieapparatuur gebruiken om met klanten, collega’s en anderen te communiceren.

Optionele kennis en vaardigheden

contact opnemen met klanten regelgeving inzake dierenvervoer transportvoertuigen voor dieren efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen vragen van klanten opvolgen personen interviewen mechanica communiceren met klanten klanten tevredenstellen elektriciteit vervoersactiviteiten plannen planning uitvoeren pictogrammen lezen vervoer van dieren beheren

Source: Sisyphus ODB