Beroep verkeersbrigadier

Verkeersbrigadiers helpen voetgangers in openbare ruimten, zoals straten vlakbij scholen of spoorwegen om publieke wegen en kruispunten over te steken. Hierbij observeren ze het verkeer en houden een stopteken naar de voertuigen om de voetgangers te laten oversteken op een veilige en ordentelijke manier.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkeerstekens

  De verkeerstekens en -borden die in het verkeer worden gebruikt, hun betekenis en wat moet worden gedaan of nagelaten bij het waarnemen van ervan.

 • Lokale geografie

  Het spectrum van fysieke en geografische eigenschappen en beschrijvingen van een lokaal gebied, via onder meer straatnamen.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

Vaardigheden

 • Verkeer regelen

  De verkeersdoorstroming regelen door gebruik te maken van toegewezen handseinen, hulp te bieden aan reizigers op de weg en mensen te helpen de straat over te steken.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Verkeersstromen observeren

  Het verkeer observeren dat een bepaald punt passeert, zoals bijvoorbeeld een oversteekplaats voor voetgangers. Observeren van het aantal voertuigen, de snelheid waarmee ze voorbijrijden en de tijdspanne tussen het passeren van twee opeenvolgende auto's.

 • Kalm reageren in stressvolle situaties

  Snel, kalm en veilig reageren op onverwachte situaties; een oplossing bieden die het probleem oplost of de impact verkleint.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Voetgangers over de straat begeleiden

  Voetgangers die moeite hebben met het oversteken van straten naar de overkant van de straat helpen, en zo nodig het verkeer stoppen.

 • Signaalapparatuur gebruiken

  Het gebruik van seingevingsapparatuur, zoals verkeerslichten of waarschuwingslichten, om het verkeer of transport te regelen.

Optionele kennis en vaardigheden

bestuurders inlichten over omleidingen stressbestendig zijn signalisatieverslagen schrijven publiek instrueren eerste hulp bieden zorgen voor de openbare orde en veiligheid conflicten hanteren omgaan met agressief gedrag hulpdiensten bijstaan nummerplaten van overtreders registreren in ploegen werken als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel mensen onderrichten over verkeersveiligheid voertuigen tegenhouden die te snel rijden onveilig gedrag melden omgaan met grote incidenten

Source: Sisyphus ODB