Beroep verkeersleider bussen

Busverkeersleiders coördineren de verplaatsingen, de routes en de chauffeurs en kunnen toezicht houden op het laden, het lossen en de controle van de bagage of de expresverzendingen per bus.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake wegvervoer

  Beschikken over kennis van de regelgeving voor het wegvervoer op regionaal, nationaal en Europees niveau op het gebied van veiligheid en milieu.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

 • Staat van lokale wegen

  Kennis van de plaatselijke straten en hun toestand met het oog op het efficiënt en tijdig verlenen van transportdiensten.

Vaardigheden

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Chauffeurs inplannen en uitsturen

  Plannen en uitsturen van chauffeurs, werkuitrusting en dienstvoertuigen op de gewenste plaatsen zoals gevraagd door de klanten.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Toewijzing van busroutes beheren

  Toezicht houden op het werk van anderen en de realisatie van regelmatig toegewezen busroutes beheren via verschillende inchecksystemen.

 • Verkeersongevallen onderzoeken

  Het onderzoeken van verkeersongevallen met voertuigen en het houden van debriefing-conferenties na een ongeluk. De precieze omstandigheden van het ongeval analyseren en de conclusies aan autoriteiten voorleggen. Aanbevelingen doen over de wijze waarop ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Voertuigen koppelen aan routes

  Voertuigtypen afstemmen op transportroutes, rekening houdend met vervoersfrequentie, piekvervoerstijden, bestreken vervoersgebied en wegomstandigheden.

 • Bestuurders controleren

  Ervoor zorgen dat bestuurders voldoen aan de wettelijke eisen om te werken, op voorgeschreven momenten aan het werk komen, geen tekenen van alcohol of drugsmisbruik vertonen en de in opdracht gegeven routes van de dag volgen. Toezicht op de bestuurders om te zorgen voor kwalitatieve prestaties en efficiëntie. Zorgen voor het bijhouden van de registratie van de bestede tijd en de afgelegde afstanden.

Optionele kennis en vaardigheden

werknemers opleiden zorgen voor de implementatie van veilige rijpraktijken tests op drugsmisbruik uitvoeren spreadsheets gebruiken buschauffeurs aanwerven werkgerelateerde verslagen schrijven

Source: Sisyphus ODB