Beroep Verkeersleider tram, metro, bus

Een verkeersleider tram, metro, bus is verantwoordelijk voor het veilige verloop van het tram-, metro- en busverkeer. Hij of zij zorgt ervoor dat het verkeer op een veilige en efficiënte wijze kan plaatsvinden en doet dit door routes, vertrek- en aankomsttijden, snelheden etc. dagelijks te controleren en zonodig bij te sturen. Daartoe heeft een verkeersleider tram, metro, bus contact met de bestuurders van de vervoersmiddelen. Hij of zij houdt het verkeer goed in de gaten en treedt op bij lastige situaties door te beslissen over oplossingen en zorg te dragen voor de informatievoorziening bij storingen en calamiteiten. Een verkeersleider tram, metro, bus draagt zorg voor een juiste administratieve afhandeling zodat het management inzicht heeft in het operationele proces.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken verkeersleider tram, metro, bus

 • Toezicht houden op het tram-, metro- en busverkeer.
 • Routes, aankomst- en vertrektijden, snelheden en dergelijke bijsturen waar nodig.
 • Contact onderhouden met bestuurders van tram, metro en bus.
 • Beslissingen nemen bij lastige situaties.
 • Communicatie verzorgen ten tijde van storingen en calamiteiten.
 • Zorgdragen voor een juiste administratieve afhandeling.

Gerelateerde beroepen openbaar vervoer

 • Conducteur trein, tram, metro, bus
 • Medewerker bediening trein
 • Onderhoudselektriciën tram, metro
 • Onderhoudsmonteur tram, metro
 • Stationschef
 • Treindienstleider

Source: Sisyphus ODB