Beroep verkeersleider tram

Tramverkeersleiders wijzen tramvoertuigen en chauffeurs toe voor het vervoer van passagiers, met inbegrip van gegevens over de afgelegde afstanden en van de uitgevoerde reparaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tramnetwerk

  Kennis van het tramsysteem om te bepalen hoe het tramverkeer op gang kan worden gehouden, terwijl eventuele incidenten klanten zo min mogelijk last bezorgen.

 • Mechanische samenstelling van trams

  Begrip van de mechanische samenstelling van trams, de mogelijkheid om schade of slecht functioneren te identificeren en te rapporteren aan de centrale.

 • Soorten trams

  Beschikken over kennis van verschillende soorten trams en de technische eisen voor het laten rijden van die trams. Er bestaan diverse soorten trams, waaronder kabeltrams, hybride kabeltrams, elektrische trams (trolleybussen), gastrams en op andere wijze aangedreven trams.

 • Regelgeving inzake trambanen

  Ken de voorschriften betreffende trambanen en pas deze voorschriften toe bij de dagelijkse tramvervoersoperaties. Zorg ervoor dat aan de normen wordt voldaan met betrekking tot het waarborgen van het welzijn van de passagiers en de trammaatschappij.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

Vaardigheden

 • Zorgen voor stroomvoorziening van het tramsysteem

  Ervoor zorgen dat de stroomvoorziening naar de elektrische bovenleiding behouden wordt; defecten of storingen rapporteren.

 • Voertuigen koppelen aan routes

  Voertuigtypen afstemmen op transportroutes, rekening houdend met vervoersfrequentie, piekvervoerstijden, bestreken vervoersgebied en wegomstandigheden.

 • Manieren om de reistijd te verminderen analyseren

  Analyseren van toekomstige verbeteringen in reisefficiëntie door vermindering van de reistijd door het aanpassen van routes en het schetsen van alternatieven.

 • Werkprocedures volgen

  De procedures op het werk op een gestructureerde en systematische manier volgen.

 • Zorgen voor continu tramverkeer

  Ervoor zorgen dat een voldoende aantal trams en lijnen operationeel is en de dienstregeling volgens plan wordt uitgevoerd.

 • Controleapparatuur voor tramsystemen bedienen

  Tramdiensten monitoren en ervoor zorgen dat trams veilig en volgens de geplande frequentie rijden.

 • Samenwerken met de onderhoudsafdeling voor trams

  Samenwerken met de dienst voor het onderhoud van trams om ervoor te zorgen dat tramwerkzaamheden en -inspecties plaatsvinden zoals gepland.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Omgaan met veranderende operationele vraag

  Omgaan met veranderende operationele vraag; reageren met doeltreffende oplossingen.

 • Gedurende lange tijd geconcentreerd blijven

  Gedurende een lange tijd geconcentreerd blijven om een juist oordeel te kunnen vormen en de juiste beslissingen te kunnen nemen.

 • Communiceren met klantendienst

  Op een transparante en collaboratieve wijze communiceren met klanten; monitoren hoe de dienst werkt; realtime informatie verstrekken aan klanten.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Trambediening bedienen

  Bedienen van trambediening en stroomschakelaars met verschillende besturingssystemen. Bewegingen voor- en achteruit bedienen door soepel vermogen toe te brengen en te remmen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

Source: Sisyphus ODB