Beroep verkoopspecialist bouwmaterialen

Verkoopspecialisten bouwmaterialen verkopen bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigenschappen van producten

  De materiële eigenschappen van een product, zoals de materialen, eigenschappen en functies, en zijn verschillende toepassingen, kenmerken, gebruiks- en ondersteuningsvereisten.

 • Elektronische handelssystemen

  Digitale basisarchitectuur en commerciële transacties voor de handel in producten of diensten via internet, e-mail, mobiele toestellen, sociale media enz.

 • Bouwuitrusting met betrekking tot bouwmaterialen

  Uitrusting die nodig is voor de behandeling van bouwmaterialen in alle fasen van de bouw, van de funderingswerken tot de buiten- en binnenafwerking.

 • Verkoopargumenten

  Technieken en verkoopmethoden die worden gebruikt om op een overtuigende manier een product of dienst aan te bieden aan klanten en om aan hun verwachtingen en behoeften te voldoen.

 • Productkennis

  De aangeboden producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en reglementaire vereisten.

 • Kenmerken van diensten

  De kenmerken van een dienst met eventueel informatie over de toepassing, functie, onderdelen en aspecten, gebruikmaking en de vereisten betreffende ondersteuning.

Vaardigheden

 • Terugbetalingen verwerken

  Vragen van klanten voor retourzendingen, omruil van goederen, terugbetalingen of aanpassingen van facturen oplossen. De organisatorische richtlijnen volgen tijdens dit proces.

 • Producten voorbereiden

  Het verzamelen en voorbereiden van goederen en het demonstreren van hun functies aan klanten.

 • Producteigenschappen demonstreren

  Demonstreren hoe een product op een correcte en veilige manier te gebruiken, klanten informatie verstrekken over de belangrijkste kenmerken en voordelen van het product, de werking, het correcte gebruik en het onderhoud toelichten. Potentiële klanten overtuigen om artikelen te kopen.

 • Verkoopfacturen opstellen

  De factuur van verkochte goederen of geleverde diensten opstellen, met daarin individuele prijzen, de totale kosten en de voorwaarden. De orderverwerking verrichten voor bestellingen die ontvangen worden via telefoon, fax of internet en de definitieve factuur van de klant berekenen.

 • Actief verkopen

  Het leveren van gedachten en ideeën op een impactvolle en invloedrijke manier om klanten te overtuigen om geïnteresseerd te raken in nieuwe producten en promoties. Klanten ervan overtuigen dat een product of dienst aan hun behoeften voldoet.

 • Winkeldiefstal voorkomen

  Identificeren van winkeldieven en methoden waarmee winkeldieven proberen te stelen. Beleid en procedures implementeren voor het voorkomen van diefstal.

 • Nazorgdiensten aan klanten bieden

  Registreren, opvolgen en oplossen van en reageren op klantverzoeken, klachten en after-sales services.

 • Klanten begeleiden bij de keuze van producten

  Passend advies en bijstand verstrekken zodat klanten de precieze goederen en diensten vinden waarnaar ze op zoek waren. De keuze en beschikbaarheid van producten bespreken.

 • Voorzien in aangepaste bouwmaterialen

  Ontwerp en constructie op maat van materialen, werkuitrusting zoals handsnijwerktuigen en stroomzagen.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Rekenvaardigheden gebruiken

  Hanteren van een redenering en toepassen van eenvoudige of complexe numerieke concepten en berekeningen.

 • Bouwmaterialen beheren

  Bouwmaterialen en -voorraden verplaatsen van de ontvangstruimte naar de bestemmingsruimte; een steekwagen of vorkheftruck gebruiken.

 • Bouwmaterialen verkopen

  Bouwmaterialen en bouwuitrusting verkopen, zoals glas, bakstenen, vloertegels en dakbedekking.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Klanten advies geven over bouwmaterialen

  Klanten gedetailleerd advies verstrekken over verschillende bouwmaterialen; duurzame ontwikkeling aanbevelen en het gebruik van groene materialen zoals hout, stro en bamboe promoten; de recycling en het gebruik van hernieuwbare of niet-giftige materialen promoten.

 • Winkels schoonhouden

  Houd de winkels netjes en schoon door te stofzuigen en te dweilen.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Koopwaar onderzoeken

  Controleren dat de te koop aangeboden artikelen correct geprijsd zijn en dat zij werken zoals geadverteerd.

 • Aftersales afspraken plannen

  Met de klant afspraken maken over de levering, de opstelling en de service van de goederen; passende maatregelen nemen om de levering te waarborgen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Bouwmaterialen identificeren op basis van blauwdrukken

  Identificeren van de materialen die zijn gedefinieerd door de tekeningen en plannen van het te bouwen gebouw.

 • Kosten van bouwmaterialen inschatten

  Schatting van de totale kosten van de benodigde bouwmaterialen, rekening houdend met de aanbestedingsprocedures.

 • Opslagfaciliteiten organiseren

  De inhoud van een opslagruimte op orde zetten ter verbetering van de efficiëntie, met betrekking tot de binnenkomende en uitgaande stroom van de opgeslagen producten.

 • Productdisplay organiseren

  Goederen op aantrekkelijke en veilige wijze organiseren. Een toonbank of een ander display opstellen waar demonstraties plaatsvinden om de aandacht van toekomstige klanten te trekken. Stands voor het uitstallen van goederen organiseren en onderhouden. Verkoopplaatsen en productstallingen oprichten en monteren voor het verkoopproces.

 • Rekken vullen

  Rekken aanvullen met te verkopen goederen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Kassa's bedienen

  Transacties in contanten registreren en behandelen door middel van een kassaregister.

 • Geplaatste bestellingen verwerken

  Verwerken van aankoopaanvragen voor artikelen die momenteel niet beschikbaar zijn.

Optionele kennis en vaardigheden

bouwsector

Source: Sisyphus ODB