Beroep Vertaler

Een vertaler vertaalt een geschreven tekst in de ene taal naar een tekst in een andere taal. Hierbij is het van belang dat een vertalen aandacht besteedt aan het behouden van juiste betekenis en het correct weergeven van het werk, ook zorgt een vertaler er voor dat het woord- en zinsgebruik in de vertaalde stukken de stijl van het originele stuk zo goed mogelijk benaderen. Mogelijke teksten die een vertaler behandelt zijn ondertitelingen, handleidingen of overheidsdocumenten. Een vertaler vertaalt niet alleen zelf teksten, maar controleert ook bestaande vertaalde teksten. Hij/zij probeert daarnaast altijd efficiënte methodes te vinden om een tekst te sneller en met een betere kwaliteit te vertalen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken vertaler

  • Vertalen van geschreven tekst van de ene naar de andere taal (vaak moederstaal).
  • Aandacht besteden aan behouden van juiste betekenis en stijl van het originele stuk.
  • Controleren van bestaande vertaalde teksten.
  • Proberen methodes te vinden om efficiënter te vertalen en stukken te leveren van hogere kwaliteit.

Gerelateerde beroepen taal en geschiedenis

  • Historicus
  • Taalkundige
  • Tolk

Source: Sisyphus ODB