Beroep verzekeringsagent

Verzekeringsagenten promoten, verkopen en geven advies over diverse verzekeringspolissen zoals levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, ongevallenverzekeringen en brandverzekeringen aan particulieren en organisaties. Ze werken ook als tussenpersoon tussen particulieren of organisaties en verzekeringsmaatschappijen, en onderhandelen over de beste verzekeringspolissen voor hun klanten, waarbij ze waar nodig verzekeringsdekking regelen. Verzekeringsagenten gaan in gesprek met nieuwe potentiële klanten, verstrekken hen offertes voor hun polisbehoeften, helpen hen bij het sluiten van nieuwe verzekeringscontracten en stellen specifieke oplossingen voor hun specifieke problemen voor.

Verzekeringsagent: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken verzekeringsagent

 • Adviseren over en verkopen van allerhande type verzekeringen (variërend van levens- tot autoverzekering).
 • Inwinnen van informatie over het leven van de klant voor het bepalen van type verzekering en bijbehorende voorwaarden.
 • Doornemen van polis en bijbehorende voorwaarden met klant tot in detail.
 • Ondersteunen van klanten bij het bepalen van soort verzekering, premie, dekkingsniveau en wijze van betaling.
 • Onderhandelen met klanten over risico's waartegen ze verzekerd willen worden, het type verzekering en herverzekering.
 • Bij speciale projecten, risico's of installaties adviseren, onderhandelen en verzekering afsluiten.

Gerelateerde beroepen verzekeringswezen

 • Buitendienstmedewerker verzekeringen
 • Filiaalmanager verzekeringsbedrijf
 • Onderzoeker verzekeringsclaims
 • Schadeacceptant, schadebeoordelaar verzekeringen
 • Schadetaxateur
 • Taxateur bedrijven

Kennis

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Verkoopbevorderingstechnieken

  De technieken die worden gebruikt om klanten ervan te overtuigen een product of een dienst te kopen.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Schadevorderingsprocedures

  De verschillende procedures die worden gebruikt om bij een verzekeringsmaatschappij formeel een betaling voor een geleden verlies te vragen.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

 • Verzekeringsmarkt

  De trends en belangrijke bepalende factoren op de verzekeringsmarkt, de verzekeringmethoden en -praktijken, en de identificatie van de voornaamste belanghebbenden in de verzekeringssector.

Vaardigheden

 • Verzekeringsbehoeften analyseren

  Informatie verzamelen over de verzekeringsbehoeften van een klant en informatie en advies verstrekken over alle mogelijke verzekeringsopties.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Informatie geven over verzekeringsproducten

  De klanten informeren over verzekeringsgerelateerde zaken zoals het aanbod van huidige verzekeringen, wijzigingen in bestaande contracten of de voordelen van bepaalde pakketten verzekeringen.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Klanten werven

  Activiteiten opstarten om nieuwe en interessante klanten aan te trekken. Vragen naar aanbevelingen en referenties en zoeken naar plaatsen waar potentiële klanten zich bevinden.

 • Verzekeringsproducten vergelijken

  Vergelijken van het aanbod van verschillende verzekeringsmaatschappijen om het product te vinden dat het beste past bij de behoeften en verwachtingen van de klant.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Verzekeringspolissen opstellen

  Schrijven van een contract met alle benodigde gegevens, zoals het verzekerde product, de uit te keren bedragen, hoe vaak de betaling nodig is, de persoonlijke gegevens van de verzekerde en onder welke voorwaarden de verzekering geldig of ongeldig is.

 • Verzekeringstarieven berekenen

  Informatie verzamelen over de situatie van uw klant en hun premie berekenen op basis van verschillende factoren zoals hun leeftijd, woonplaats en de waarde van hun huis, eigendom en andere relevante activa.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Verzekeringen verkopen

  Verzekeringsproducten en -diensten verkopen aan klanten, zoals zorg-, levens- of autoverzekeringen.

Optionele kennis en vaardigheden

belastingwetgeving claimprocedures beheren contractenrecht relaties met klanten onderhouden claimdossiers analyseren beslissen over verzekeringsaanvragen contracten beheren schadebeoordeling organiseren zakenrelaties aangaan gegevensverwerkingstechnieken gebruiken verzekeringsrisico’s analyseren moderne portefeuilletheorie klantendiensten kosten-batenanalyserapporten verstrekken financiële producten promoten technieken toepassen voor statistische analyses visuele gegevenspresentatie bieden schadeclaims opstarten contractuele geschillen beheren ontwikkelingen inzake wetgeving volgen claimdossiers beheren claims indienen bij verzekeringsmaatschappijen gegevens van financiële transacties bijhouden beleggingsportefeuilles ontwikkelen behoeften van cliënten identificeren regelingen voor samenwerking opstellen socialezekerheidsrecht financiële producten

Source: Sisyphus ODB