Beroep video-operator

Video-operatoren controleren de (geprojecteerde) beelden van een performance op basis van het artistieke of creatieve concept, in interactie met de performers. Hun werk wordt beïnvloed door en beïnvloedt de resultaten van andere operatoren. Daarom werken de operatoren nauw samen met de ontwerpers, operatoren en performers. Video-operatoren doen de voorbereiding van mediafragmenten, zien toe op de opstelling, leiden de technische bemanning, programmeren de apparatuur en bedienen het videosysteem. Hun werk is gebaseerd op plannen, instructies en andere documentatie.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Audiovisuele opnames plannen

  Audiovisuele opnames plannen.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Beeldapparatuur installeren

  Projectie- en beeldapparatuur installeren en verbinden.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Digitale bewegende beelden bewerken

  Gebruiken van gespecialiseerde software om videobeelden te bewerken voor gebruik in een artistieke productie.

 • Projector bijstellen

  De bediening van het projectiemateriaal afstellen om een duidelijk en goed gepositioneerd beeld te verkrijgen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Mediaserver runnen

  Een mediaserver opzetten en beheren.

 • Rechtstreekse beelden mixen

  Verschillende videostreams van een live-evenement volgen en ze mixen met behulp van gespecialiseerde apparatuur en software.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Artistieke producties beschrijven

  Een productie archiveren en documenteren in al zijn fasen net na de uitvoeringstermijn, zodat deze kan worden gereproduceerd en alle relevante informatie toegankelijk blijft.

 • Overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie

  Overleg plegen met verschillende personen en groepen betrokken zijn bij de productie. Op dezelfde lijn zitten wat betreft de praktische kant van de productie, en de personen op de hoogte houden.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Projectiemateriaal opzetten

  Materiaal voor projectie in een artistieke context installeren en aansluiten.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces

  Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Tussenkomen bij acties op het podium

  Uw aanwijzingen voor acties op het podium opvolgen en ermee communiceren. Een besluit nemen over het exacte tijdstip en de procedure in een live omgeving, om een vlotte en consequente voorstelling te waarborgen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Middelen voor artistieke producties organiseren

  Coördineren van de personele, materiële en financiële middelen binnen artistieke producties, gebaseerd op de gegeven documentatie, bijvoorbeeld scripts.

Optionele kennis en vaardigheden

camera's opzetten uitrusting van een voorstelling opslaan documentatie leveren klant raad geven over technische mogelijkheden elektronische uitrusting verpakken ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen elektronische apparatuur loskoppelen team leiden veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen systeemindeling voor een productie onderhouden audiovisuele uitrusting onderhouden energiebehoeften beoordelen uitrusting voor voorstellingen monteren een professioneel netwerk ontwikkelen bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden personeel coachen om een voorstelling te leiden camera's bedienen eigen werkwijze documenteren teamwerk plannen ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken persoonlijke administratie bijhouden voorraad van technische middelen beheren zichzelf promoten veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten

Source: Sisyphus ODB