Beroep vlieginstructeur

Vlieginstructeurs leiden zowel nieuwe als ervaren piloten op die een vliegbrevet willen halen voor, of ervaring willen opdoen met, het vliegen met nieuwe vliegtuigen en hoe ze een vliegtuig volgens de voorschriften moeten besturen. Zij brengen hun studenten zowel de theorie als de praktijk van het optimaal besturen en onderhouden van een vliegtuig bij en observeren en evalueren de techniek van de studenten. Zij focussen zich ook op de voorschriften met betrekking tot operationele en veiligheidsprocedures die specifiek gelden voor verschillende (commerciële) vliegtuigen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Besturingssystemen van vliegtuigen

  Beschikken over kennis van instellingen, eigenschappen en werking van de boordinstrumenten van een vliegtuig. Bedienen van de stuurvlakken, de instrumenten in de cockpit, de verbindingen en de besturingsorganen die nodig zijn om de vluchtrichting van een vliegtuig te regelen. Bedienen van de motorregelapparatuur om de snelheid van het vliegtuig te wijzigen.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Beoordelingsprocessen

  Diverse technieken, theorieën en instrumenten voor de beoordeling van studenten, deelnemers aan programma's en werknemers. De diverse beoordelingsstrategieën, waaronder initiële, formatieve, summatieve beoordeling en zelfbeoordeling voor uiteenlopende doeleinden.

Vaardigheden

 • Ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen

  Nieuw onderzoek, voorschriften en andere belangrijke ontwikkelingen volgen, al dan niet in verband met de arbeidsmarkt, die zich op het expertisegebied voordoen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Zorgen voor het welzijn van studenten

  Ervoor zorgen dat aan de behoeften van studenten in onderwijsorganisaties wordt voldaan en dat alle leervraagstukken en mogelijke problemen buiten een onderwijscontext worden aangepakt.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Vliegpraktijken onderwijzen

  Studenten instrueren in de praktijk om op een veilige manier verschillende soorten vliegtuigen te besturen, instructies geven over de boordinstrumenten, de vereiste boorddocumenten en de checklist om een veilige vlucht te waarborgen. De uitvoering van de vlucht voorbereiden en toezicht houden op de oefeningen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Interculturele onderwijsstrategieën toepassen

  Ervoor zorgen dat de inhoud, methoden, materialen en de algemene leerervaring voor alle studenten niets of niemand uitsluit en rekening houdt met de verwachtingen en ervaringen van leerlingen met verschillende culturele achtergronden. Individuele en sociale stereotypen onderzoeken en cross-culturele onderwijsstrategieën ontwikkelen.

 • Theorielessen geven aan piloten

  Toekomstige piloten instrueren over theoretische onderwerpen zoals de structuur van het vliegtuig, de vluchtbeginselen, de besturingselementen en de vluchtinstrumenten, de theorie over het weer en de luchtvaartwetgeving.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Bedieningspanelen in de cockpit bedienen

  Besturingspanelen in de cockpit- of stuurhut overeenkomstig de behoeften van de vlucht bedienen. Het beheer van elektronische systemen aan boord voor een soepele vlucht.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Studenten bijstaan bij het leren

  Studenten ondersteunen en coachen in hun werk, hen praktische ondersteuning en aanmoediging geven.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

luchtmachtpersoneel opleiden militaire luchtvaartregelgevingen toepassen teamwork tussen studenten aanmoedigen luchtmachtoperaties onderwijs aanpassen aan de arbeidsmarkt luchtvaartmeteorologie luchtmachtprocedures toepassen procedures opstarten om aan vluchteisen van helikopters te voldoen radionavigatie-instrumenten gebruiken klassenmanagement uitvoeren in lesmateriaal voorzien opstijgen en landen zichtvliegvoorschriften routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren toezicht houden op bemanning examens voor beroepsopleidingen voorbereiden onderwijsprogramma’s evalueren vliegmanoeuvres uitvoeren leerprogramma’s voor beroepsopleidingen samenstellen reddingsmissies coördineren werkgerelateerde verslagen schrijven advies geven over aanvraagprocedures voor vliegvergunningen middelen voor educatieve doeleinden beheren

Source: Sisyphus ODB