Beroep vliegtuigbekleder

Vliegtuigbekleders produceren, assembleren en repareren interieurdelen van vliegtuigen, zoals stoelen, tapijt, deurpanelen, plafonds, verlichting, enz. Daarnaast vervangen zij entertainmentapparatuur, zoals videosystemen. Zij inspecteren binnenkomende materialen en bereiden het voertuiginterieur voor voor nieuwe onderdelen.

Vliegtuigbekleder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Stofferingsgereedschappen

  De gereedschappen die worden gebruikt bij het stofferen van meubelen, muren en vloeren, waaronder nietpistolen, schuimsnijders en nietverwijderaars.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Werkstukken voorbehandelen

  Vóór de hoofdbewerking een voorbereidende behandeling op het werkstuk toepassen door middel van mechanische of chemische processen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Elektronische eenheden testen

  Elektronische eenheden testen met behulp van geschikte apparatuur. Gegevens verzamelen en analyseren. Systeemprestaties monitoren en evalueren en indien nodig actie ondernemen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

Optionele kennis en vaardigheden

stoffen versnijden vloerbedekking leggen voorzien in aangepaste bekleding verlichting voor transportapparatuur installeren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden besturingssystemen van vliegtuigen elektriciteit stof voor bekleding produceren interieuronderdelen van transportmiddelen bekleden lappen stof naaien passagierspanelen installeren sanitaire systemen installeren systeemcomponenten integreren kwaliteit van producten controleren wandbekleding aanbrengen laagspanningsbedrading installeren handmatige naaitechnieken gebruiken elektrische aansluitschema’s vliegtuigmechanica bedrading repareren textielartikelen naaien bekleding repareren interieuronderdelen voor transportvoertuigen installeren

Source: Sisyphus ODB