Beroep vliegtuigonderhoudsmonteur

Vliegtuigonderhoudsmonteurs voeren voorafgaand aan en na vluchten inspecties, aanpassingen en kleine reparaties uit om de veilige en goede werking van vliegtuigen te waarborgen. Zij inspecteren vliegtuigen vóór het opstijgen om storingen zoals olielekken en elektrische of hydraulische problemen op te sporen. Zij controleren de verdeling van passagiers en vracht en de hoeveelheid brandstof om te verzekeren dat aan de gewichts- en balansspecificaties is voldaan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Besturingssystemen van vliegtuigen

  Beschikken over kennis van instellingen, eigenschappen en werking van de boordinstrumenten van een vliegtuig. Bedienen van de stuurvlakken, de instrumenten in de cockpit, de verbindingen en de besturingsorganen die nodig zijn om de vluchtrichting van een vliegtuig te regelen. Bedienen van de motorregelapparatuur om de snelheid van het vliegtuig te wijzigen.

 • Planning voor luchthavens

  Kennis van de planning voor luchthavens voor verschillende typen vliegtuigen; gebruik maken van die informatie om middelen en mensen te mobiliseren voor de afhandeling van de vliegtuigen tijdens hun aanwezigheid op de luchthaven.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Elektrische aansluitschema’s

  Grafische voorstelling van een elektrisch circuit. Ze toont de componenten van het circuit als vereenvoudigde vormen, en het vermogen en de signaalverbindingen tussen de apparaten. Ze geeft informatie over de relatieve positie en indeling van apparaten en aansluitpunten op de apparaten, om te helpen bij het bouwen of onderhouden van het apparaat. Een bedradingsschema wordt vaak gebruikt om problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat alle verbindingen werden gemaakt en dat alles aanwezig is.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Vliegtuigmechanica

  Technische aspecten van vliegtuigmechanica en aanverwante onderwerpen met het oog op de uitvoering van uiteenlopende reparaties aan vliegtuigen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

Vaardigheden

 • Richtlijnen van de producent volgen bij het gebruik van luchthavenapparatuur

  Het advies van de fabrikanten volgen over het gebruik en onderhoud van de verschillende voertuigen, apparatuur en instrumenten die op luchthavens worden gebruikt. Communicatieprocessen met fabrikanten opzetten en inzicht krijgen in alle mechanische, elektrische en preventieve acties die nodig zijn om de apparatuur effectief te gebruiken.

 • Testapparatuur gebruiken

  Gebruik maken van apparatuur om de prestaties en de werking van machines te testen.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

 • Middelen voor de ontwikkeling van luchthavens beheren

  Toegewezen middelen voor het ontwerp en de verdere ontwikkeling van luchthaveneigendommen en -faciliteiten leiden; beheersing van de kosten, kwaliteit en tijdigheid van belangrijke projecten voor de verbetering van de luchthaven.

 • Motoren ontmantelen

  Interne verbrandingsmotoren, generatoren, pompen, transmissies en andere onderdelen van mechanische apparatuur ontmantelen.

 • Luchtwaardigheid van vliegtuigen controleren

  Vliegtuigen, vliegtuigonderdelen en luchtvaartapparatuur inspecteren om na te gaan of ze voldoen aan de ontwerpspecificaties en luchtwaardigheidsnormen na grote reparaties of wijzigingen. De uitreiking van luchtwaardigheidscertificaten goedkeuren of weigeren.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Elektrische en elektronische apparatuur installeren

  Apparatuur installeren die afhankelijk is van elektrische stromen of elektromagnetische velden om te werken of apparatuur om die stromen en velden te genereren, over te dragen of te meten. Deze apparatuur omvat schakelborden, elektromotoren, generatoren en gelijkstroomsystemen.

 • Motorprestaties evalueren

  Het lezen en begrijpen van technische handleidingen en publicaties; testmotoren om de motorprestaties te evalueren.

 • Motoren repareren

  Problemen met interne verbrandingsmotoren, externe verbrandingsmotoren en elektrische motoren oplossen. Defecte onderdelen vervangen en repareren met behulp van hand- en machinewerktuigen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Zorgen voor de naleving van de veiligheidsmaatregelen op luchthavens

  Naleving van de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven vóór het aan boord gaan van vliegtuigen waarborgen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Defecte motoren vaststellen

  Schade of storingen aan motoren vaststellen door mechanische uitrusting te inspecteren; instrumenten gebruiken zoals chassisgrafieken, drukmeters en motoranalysators.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

Optionele kennis en vaardigheden

elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer solderen precisiemeetinstrumenten hanteren computersystemen voor het beheer van onderhoud gebruiken elektronische eenheden testen werkplaatsen op luchthavens beheren elektrische componenten monteren

Source: Sisyphus ODB