Beroep vluchtinformatieverstrekker

Vluchtinformatieverstrekkers verzamelen vluchtinformatie om vliegbewegingen tussen en via luchthavens te versnellen. Zij verzamelen vliegtuiggegevens zoals de geplande aankomst- en vertrektijden bij controlepunten en de geplande stops, de hoeveelheid brandstof die nodig is voor de vlucht en het maximaal toegestane start- en landingsgewicht.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake luchtvervoer

  Kennis hebben van wet- en regelgeving inzake luchtvervoer. Door de aard van de luchtvaart overlapt de kennis van de wetgeving inzake luchtvervoer deels met de kennis van het internationaal recht.

 • Taken van luchtverkeersleiding

  Inzicht hebben in de taken van luchtverkeersleiders, zoals de interactie en effectieve communicatie tussen vliegtuigen en luchtverkeersleiders; het uitvoeren van opvolgingsactiviteiten en zorgen voor het soepele verloop van vluchten.

Vaardigheden

 • Luchtvaartplanning beheren

  Noodplannen ontwikkelen en uitvoeren; evalueren van wijzigingen in de luchtvaartplanning.

 • Problemen met luchtverkeer oplossen

  Problemen oplossen die van invloed zijn op de luchtvaartmaatschappij, zoals problemen in verband met de luchtverkeersleiding en ongunstige weersomstandigheden. Het kan ook nodig zijn de vluchttijden te verschuiven wanneer zich vertragingen voordoen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Ondersteuningssystemen van vliegtuigen beheren

  Gegevens verzamelen, verwerken en controleren met het oog op het beheer van de ondersteuningssystemen van vliegtuigen.

 • Ervoor zorgen dat vluchten volgens schema vliegen

  De vertrek- en aankomsttijden van vliegtuigen monitoren; ervoor zorgen dat vluchten volgens schema vliegen.

 • Veiligheidsprocedures aan luchtzijde implementeren

  Een reeks veiligheidsvoorschriften en -procedures voor het vliegveld toepassen om een veilige werkomgeving voor het luchthavenpersoneel te waarborgen.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Vliegtuigonderhoud organiseren

  Organiseren van regelingen voor onderhoud en reparatie van vliegtuigen; communiceren met engineeringcentra.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • Toewijzing van vluchtmiddelen beheren

  Ervoor zorgen dat elke vlucht met een geschikt vliegtuig en een team van bemanningsleden wordt uitgevoerd.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Vluchtschema’s coördineren

  Het beheer en de evaluatie van de vluchtschema’s en van de activiteiten van het luchtvaartuig vóór en na het vertrek.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake burgerluchtvaart

  Ervoor zorgen dat de ‘best practices’ worden gevolgd en alle regelgevende vereisten worden nageleefd

 • Analytische inzichten communiceren

  Analytische inzichten verkrijgen en deze delen met relevante teams, om hen in staat te stellen de supply chain (SC) operaties en planning te optimaliseren.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

Optionele kennis en vaardigheden

aanpassen aan veranderende situaties advies geven over schendingen van verordeningen onderhandelen over logistieke diensten

Source: Sisyphus ODB