Beroep VO-docent overige vakgebieden

Een VO-docent overige vakgebieden verzorgt de lessen binnen genoemd vakgebied binnen het voortgezet onderwijs. Hij of zij verzorgt daarnaast onderwijsactiviteiten die de leerlingen ondersteunen en stimuleren in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een VO-docent overige vakgebieden toetst regelmatig de voortgang van de leerling en bespreekt deze voortgang met de mentor en collega's, de leerling zelf en diens ouders/verzorgers en doet dit mede aan de hand van een leerlingrapport. Een VO-docent overige vakgebieden voert overleg met collega's binnen een team, de teammanager en met de directie betreffende onderwijsinhoud, de onderwijsorganisatie, het beleid en andere schoolzaken. Hij of zij zorgt ervoor dat zijn of haar kennis up to date is door ontwikkelingen binnen het vak bij te houden en bijvoorbeeld relevante conferenties te bezoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken vo-docent overige vakgebieden

 • Het voorbereiden en uitvoeren van lessen.
 • Het maken van studiewijzers en voorbereiden van lesmaterialen.
 • Leerlingen stimuleren, ondersteunen en coachen.
 • Het nakijken van gemaakt werk en toetsen.
 • Het bewaken van de orde en het creëren van een goede en veilige werkomgeving.
 • Het evalueren van en verslag uitbrengen over de prestaties van leerlingen.
 • Deelnemen aan werkoverleg en andere vergaderingen.
 • Deelnemen aan activiteiten gericht op contacten met ouders en met andere scholen.
 • Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het vakgebied door bijvoorbeeld het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en het bezoeken van conferenties.

Gerelateerde beroepen middelbaar onderwijs

 • Docent VO
 • Manager/directeur school voor middelbaar onderwijs
 • VO-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • VO-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • VO-docent biowetenschappen, biologie, medicijnen, zorg
 • VO-docent commerciële, economische, administratieve vakken
 • VO-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • VO-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • VO-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • VO-docent talen, geschiedenis
 • VO-docent technische vakken
 • VO-docent welzijn, gezondheid
 • VO-docent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie, dierenverzorging

Source: Sisyphus ODB