Beroep voedingskwaliteitcontroleur

Voedingskwaliteitcontroleurs helpen levensmiddelentechnologen bij het ontwikkelen van processen voor de productie van levensmiddelen en aanverwante producten op basis van chemische, fysische en biologische principes. Zij onderzoeken en experimenteren met ingrediënten, additieven en verpakkingen. Ook controleren zij de productkwaliteit om te verzekeren dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Functionele eigenschappen van voedingsmiddelen

  Structuur, kwaliteit, voedingswaarde en/of aanvaardbaarheid van een voedingsmiddel. Een functionele eigenschap van een voedingsmiddel wordt bepaald aan de hand van zijn fysische, chemische en/of organoleptische eigenschappen. Voorbeelden van functionele eigenschappen zijn oplosbaarheid, absorptie, waterretentie, schuimvorming, elasticiteit en absorptiecapaciteit voor vetten en vreemde deeltjes.  

 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen

  De identificatie en kenmerken van pathogene micro-organismen in voedsel en de adequate preventiemethoden om de reproductie ervan in voedingsmiddelen af te remmen.

 • Productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen

  Grondstoffen en productieprocessen voor het verkrijgen van kant-en-klare levensmiddelen. Belang van kwaliteitscontrole en andere technieken voor de voedsel- en drankenindustrie.

 • Ingrediënten van voedingsmiddelen

  Technische kenmerken van de formulering van ingrediënten voor voedingsmiddelen.

 • Bewaren van voedsel

  Verslechteringsfactoren, controlerende factoren (temperatuur, additieven, vochtigheid, pH, wateractiviteit, enz., inclusief verpakking) en voedselverwerkingsmethoden om voedselproducten te conserveren.

Vaardigheden

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Opslag van ingrediënten volgen

  De opslag van ingrediënten en de vervaldatums volgen via wekelijkse rapportering om te komen tot een goede voorraadrotatie en vermindering van afval.

 • Alle activiteiten in verband met procestechnieken beheren

  Het beheren van alle activiteiten in verband met procestechnieken in de installatie waarbij het onderhoud aan de installatie, de verbetering en de vereisten voor de effectieve productie worden bijgehouden.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Levering van grondstoffen beheren

  De inontvangstneming van grondstoffen beheren. Grondstoffen van de leveranciers ontvangen. Controleren op kwaliteit en nauwkeurigheid en ze in het magazijn plaatsen. Ervoor zorgen dat de grondstoffen naar behoren worden bewaard tot ze door de productiedienst worden gevraagd.

 • Visuele gegevens voorbereiden

  Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • De productielijn volgen

  Volgen van de productielijn op problemen zoals opstapelen en vastlopen.

 • Regulier onderhoud van machines programmeren

  Regulier onderhoud, reiniging en reparaties van alle apparatuur plannen en uitvoeren. Bestellen van de benodigde machineonderdelen en indien nodig de apparatuur upgraden om optimale prestaties te garanderen.

 • Installaties voor voedselproductie inrichten

  Machines en apparatuur voor voedselproductie inrichten. Ervoor zorgen dat de controles, instellingen en inputeisen voldoen aan de vereiste normen.

 • Verpakkingsmateriaal beheren

  Het beheer van alle verpakkingsmaterialen, primaire verpakkingen (inpakpapier, blikken, flessen) of secundaire verpakkingen (kartons, kratten, pallets).

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Bevriezingsprocessen bewaken

  Bewaken van bevriezingsprocessen om er zeker van te zijn dat het product voldoende is ingevroren. Het beoordelen van temperatuurniveaus en het waarborgen van energie-efficiëntie en productkoeling.

 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken

  De meest relevante factoren (chemisch, fysisch, ecologisch, enz.) herkennen die het levensmiddel tijdens de opslag kunnen wijzigen

Optionele kennis en vaardigheden

voorraad van goederen in productie bijhouden laboratoriumresultaten opvolgen ingrediënten voor voedselproductie toevoegen middelen voor de voedingsmiddelenproductie beheren waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet kwaliteit van producten op een productielijn controleren schriftelijke verslagen inzake werk analyseren nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen smaakcombinaties assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen gistingsproces van voedingswaren verspilling van grondstoffen beperken kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren statistische methoden bij procescontrole toepassen laboratoriumgebaseerde wetenschappen productieprocessen analyseren voor verbetering voedingsmiddelen in de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen klachten van klanten onderzoeken kwaliteitscontroles uitvoeren deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen coatingspecificaties volgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie corrigerende acties beheren voedingsmiddelenwetgeving laboratoriumapparaten ijken productieschema aanpassen voorwaarden voor verwerking volgen verpakkingsvereisten analyseren voedselrisicoanalyses uitvoeren geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren gistingsproces van dranken wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong automatische procesbesturing toepassen op het gemak zijn in onveilige omgevingen hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking productielijn voor het inblikken van voedsel diensten van werknemers plannen beginselen van de voedingstechnologie toepassen beginselen van voedselveiligheid reiniging van herbruikbare verpakkingen technische tekeningen lezen

Source: Sisyphus ODB