Beroep voertuigbekleder

Voertuigbekleders maken productiesjablonen, vervaardigen en assembleren interieuronderdelen voor auto’s, bussen, vrachtwagens enz. Zij gebruiken elektrische gereedschappen, handgereedschappen en werkplaatsmaterieel om materialen voor te bereiden en te bevestigen. Ze inspecteren ook binnenkomende materialen en bereiden het voertuiginterieur voor voor maatwerkonderdelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Stofferingsgereedschappen

  De gereedschappen die worden gebruikt bij het stofferen van meubelen, muren en vloeren, waaronder nietpistolen, schuimsnijders en nietverwijderaars.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Werkstukken voorbehandelen

  Vóór de hoofdbewerking een voorbereidende behandeling op het werkstuk toepassen door middel van mechanische of chemische processen.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Onderdelen opmeten

  Meetinstrumenten bedienen om delen van vervaardigde objecten te meten. Rekening houden met de specificaties van de fabrikant om de meting uit te voeren.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Elektrisch gereedschap gebruiken

  Aangedreven pompen bedienen. Handgereedschappen of elektrisch gereedschap gebruiken. Gebruik gereedschappen voor de reparatie van voertuigen of veiligheidsuitrusting.

Optionele kennis en vaardigheden

lappen stof naaien bekleding repareren verlichting voor transportapparatuur installeren wandbekleding aanbrengen handmatige naaitechnieken gebruiken behoeften van klanten identificeren stoffen versnijden kwaliteit van producten controleren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden auto-elektronica installeren textielartikelen naaien behoefte aan technische middelen analyseren elektrische uitrusting in auto's installeren stof voor bekleding produceren voorzien in aangepaste bekleding interieuronderdelen voor transportvoertuigen installeren mechanica van motorvoertuigen interieuronderdelen van transportmiddelen bekleden vloerbedekking leggen

Source: Sisyphus ODB