Beroep voetbaltrainer

Voetbaltrainers trainen amateur- of profvoetbalteams van jongeren of volwassenen. Voetbaltrainers ontwikkelen en voeren opleidingsplannen uit en verbeteren of handhaven hun lichaamshouding, voetbaltechniek en tactische vaardigheden. Zij bereiden hun team voor op wedstrijden en kiezen de opstelling en tactiek van een spel. Tijdens een wedstrijd kunnen trainers instructies van de zijlijn geven en zijn ze verantwoordelijk voor de vervanging van de spelers. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Voetbal

  Regels en verschillende spelstijlen, voetbaltechnieken en verdedigende en aanvallende tactieken, waaronder balbezit, counteren, druk zetten en onder druk uitkomen.

Vaardigheden

 • Tactieken voor een voetbalwedstrijd selecteren

  Bepalen hoe een individu of een groep een wedstrijd tactisch zal benaderen, de tactiek kiezen zoals spelen op balbezit, het focussen op de counter en het kiezen van de opstelling.

 • Sport beoefenen

  Trainen of sporten onder leiding van sport- en atletische trainers of professionele coaches om vaardigheden te ontwikkelen, de fysieke conditie te verbeteren of om voor te bereiden op wedstrijden.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Lesprogramma's voor sport plannen

  Deelnemers een passend activiteitenprogramma verstrekken ter ondersteuning van de voortgang naar het vereiste deskundigheidsniveau in de aangegeven tijd, rekening houdend met de relevante wetenschappelijke en sportspecifieke kennis.

 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep

  Studenten op de meest passende wijze onderwijzen in het licht van de onderwijscontext of de leeftijdsgroep, zoals een formele versus informele onderwijscontext, en onderrichten van leeftijdsgenoten versus onderrichten van kinderen.

 • Onderwijs aanpassen aan de capaciteiten van de student

  De leermoeilijkheden en de successen van studenten in kaart brengen. Onderwijs- en leerstrategieën selecteren die de individuele leerbehoeften en doelstellingen van leerlingen ondersteunen.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Sportlessen geven

  Passende technische en tactische instructies over de desbetreffende sport geven met gebruikmaking van gevarieerde en degelijke pedagogische benaderingen om aan de behoeften van de deelnemers te voldoen en de gewenste doelstellingen te bereiken. Hiervoor zijn vaardigheden nodig zoals communiceren, uitleggen, demonstreren, modelleren, feedback geven, vragen stellen en corrigeren.

 • Trainingen organiseren

  De nodige voorbereidingen treffen om een opleidingssessie te begeleiden. Materiaal, benodigdheden en oefenmateriaal verschaffen. Ervoor zorgen dat de opleiding soepel verloopt.

 • Coachen tijdens een sportwedstrijd

  Individuen of groepen ondersteunen tijdens een sportwedstrijd, hen adviseren over hoe ze hun prestaties kunnen verbeteren en hen zoveel mogelijk ondersteunen om hun kansen om succesvol te presteren in de wedstrijd te vergroten. Dit omvat het inbrengen van wissels in teamsporten.

 • Sporttrainingsprogramma's uitvoeren

  Begeleiden van een sporttrainingsprogramma voor individuen of groepen door het volgen van het trainingsplan, het geven van instructies over het uitvoeren van oefeningen, het geven van feedback over de prestaties op technisch en tactisch niveau.

 • Motiveren tijdens het sporten

  Het intrinsieke verlangen van atleten en deelnemers stimuleren om de vereiste taken uit te voeren om op die manier hun doelen te bereiken en hun eigen grenzen ten aanzien van vaardigheden en kennis te verleggen.

 • Coachingstijl ontwikkelen

  Een stijl ontwikkelen voor het coachen van individuen of groepen die ervoor zorgt dat alle deelnemers zich op hun gemak voelen en in staat zijn tijdens de coaching op een positieve en productieve manier de nodige vaardigheden en competenties te verwerven.

Optionele kennis en vaardigheden

studentenrelaties beheren sportmateriaal aanpassen principes van teamwerk talent identificeren sportethiek sport- en bewegingsgeneeskunde sportprogramma’s ontwikkelen vooruitgang van studenten volgen sportvoeding recentste bevindingen in de sportwetenschappen toepassen eigenschappen van sportuitrusting

Source: Sisyphus ODB