Beroep volgspotter

Volgspotters bedienen de volgspots op basis van het artistieke of creatieve concept, in interactie met de performers. Volgspots zijn gespecialiseerde verlichtingsinstrumenten die zijn ontworpen om de performers of bewegingen op het podium te volgen. De bewegingen, de grootte, de breedte en de kleur van de lichtbundel worden manueel geregeld. Daarom werken de operatoren nauw samen met de operatoren van het lichtpaneel en de performers. Hun werk is gebaseerd op instructies en andere documentatie. Hun werk kan ook werken op hoogte, in bruggen of boven een publiek omvatten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Volgspots bedienen

  Volgspots (verlichting) tijdens een live-uitvoering bedienen op basis van visuele cues of documentatie.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Uitrusting voor voorstellingen monteren

  Geluids-, licht- en videoapparatuur vóór de uitvoering van het evenement op het podium monteren overeenkomstig de specificaties.

 • Timingsignalen opvolgen

  De dirigent, het orkest of regisseur observeren en de tekst en de vocale partituur volgen voor een accurate timing.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Volgspots installeren

  Op verschillende soorten locaties volgspots opzetten en testen.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Uitrusting van een voorstelling opslaan

  Geluids-, licht- en videoapparatuur na een voorstelling/opvoering veilig ontmantelen. Ervoor zogen dat de apparatuur op correcte wijze wordt opgeslagen.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Elektronische apparatuur afbouwen

  Verschillende soorten elektronische apparatuur na gebruik veilig verwijderen en opbergen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

Optionele kennis en vaardigheden

een professioneel netwerk ontwikkelen persoonlijke administratie bijhouden zichzelf promoten eerste hulp uitvoeren bij brand

Source: Sisyphus ODB