Beroep voogd

Voogden bieden bijstand en ondersteuning aan minderjarige kinderen, geestelijk gehandicapten of hulpbehoevende ouderen in hun persoonlijke leven. Zij kunnen hun eigendom beheren, helpen bij de dagelijkse financiële administratie en bij de medische of sociale behoeften van de betrokken persoon onder voogdij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Persoonlijke ontwikkeling

  De technieken en methoden voor het verbeteren van bewustzijn en identiteit en het ontwikkelen van talenten en het potentieel van mensen.

 • Familierecht

  De wettelijke voorschriften voor geschillen tussen personen in de familiekring, waaronder huwelijken, adoptie van kinderen, samenlevingsovereenkomsten enz.

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

  De eisen uit wet- en regelgeving voor de sociale sector.

Vaardigheden

 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden

  Het vertrouwen van de cliënt winnen en in stand houden en op een passende, open, nauwkeurige en directe wijze communiceren en eerlijk en betrouwbaar zijn.

 • Helpen met problemen met persoonlijke administratie

  Het assisteren van personen bij administratieve activiteiten zoals winkelen, bankieren of het betalen van rekeningen.

 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen

  Gebruik maken van vastgestelde processen en procedures om gevaarlijke, onrechtmatige, discriminerende of uitbuitende gedragingen en praktijken aan te vechten en te melden, waarbij dergelijke gedragingen onder de aandacht van de werkgever of de bevoegde autoriteit worden gebracht.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten

  Namens en voor rekening van de gebruikers van diensten spreken, met gebruik van communicatieve vaardigheden en kennis van relevante gebieden om minder bedeelde mensen te helpen.

 • Advies geven over persoonlijke aangelegenheden

  Mensen advies geven over liefdes- en huwelijkskwesties, zakelijke kansen en werkmogelijkheden, gezondheid of andere persoonlijke aspecten.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Persoonsgerichte zorg toepassen

  Personen behandelen als partners bij de planning, ontwikkeling en beoordeling van de zorg, om ervoor te zorgen dat het passend is voor hun behoeften. Hen en hun zorgverleners centraal stellen in alle besluiten.

Optionele kennis en vaardigheden

kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren welzijn van kinderen ondersteunen zorgen voor ouderen ontwikkeling van de jeugd beoordelen omgaan met problemen van kinderen contacten onderhouden met ouders van kinderen kinderen bijstaan bij de ontwikkeling van fundamentele persoonlijke vaardigheden zorg voor personen met een handicap behoeften van oudere volwassenen personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten spelen met kinderen thuiszorg bieden voor personen met een handicap kinderen helpen met huiswerk voldoen aan de fundamentele fysieke behoeften van kinderen

Source: Sisyphus ODB