Beroep voorman-betonafwerker

Voorman-betonafwerkers monitoren het betonafwerkingsproces. Zij wijzen taken toe aan afwerkers en nemen snelle beslissingen om problemen op te lossen. Zij kunnen hun vaardigheden ook doorgeven aan leerlingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken

  Binnenkomende bouwmaterialen ontvangen, de transactie afhandelen en de onderdelen invoeren in een intern administratiesysteem.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Compatibiliteit van materialen controleren

  Ervoor zorgen dat de materialen geschikt zijn om samen te worden gebruikt en dat er eventueel voorzienbare storingen kunnen optreden.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Betonnen constructies inspecteren

  Visuele inspectie van een concrete structuur om te zien of het structureel gezond is. Controleren op verschillende soorten scheuren, zoals deze veroorzaakt door corrosie van de wapening, impactschade of een hoog watergehalte.

 • Oppervlaktehelling berekenen

  Zorg ervoor dat het geplande oppervlak de noodzakelijke helling heeft om plasjesvorming van water of vocht te voorkomen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • Geleverd beton inspecteren

  Controleer de geleverde hoeveelheid en kwaliteit van het geleverde beton. Controleer of het beton bestand is tegen elke verwachte druk.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Bouwmaterialen bestellen

  Bestellen van de benodigde materialen voor het bouwproject en ervoor zorgen dat u het meest geschikte materiaal koopt voor een goede prijs.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Droogproces van beton controleren

  Controleren van het proces waar het gegoten beton dik wordt of uithardt. Ervoor zorgen dat het beton niet te snel droogt, wat scheurvorming kan veroorzaken. Het beton bevochtigen wanneer dat nodig is.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

  De bouwprocessen plannen, programmeren en controleren om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde termijn wordt voltooid.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

Optionele kennis en vaardigheden

ergonomisch werken benodigde bouwmaterialen berekenen werknemers opleiden veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten beton mengen schuurmachine gebruiken regelgeving inzake bouwproducten zware constructiewerktuigen verrijden technische expertise leveren betonslang hanteren energie-efficiëntie afdichtingsmembranen aanbrengen kostenbeheer steigers plannen vrachtwagens met betonmolen bedienen soorten betonnen vormen contracten beheren energieprestaties van gebouwen beton aanstrijken houtafwerkingen aanbrengen bouwverordeningen bekisting plaatsen beton gieten eerste hulp bieden hijstabellen bekisting verwijderen personeel aanwerven prijsaanvragen beantwoorden polijsten afspraken met leveranciers uitonderhandelen

Source: Sisyphus ODB