Beroep voorman-industrieschilder

Voorman-industrieschilders plannen, sturen en houden toezicht op het werk van een schildersploeg die voor een bepaald project of een bepaalde locatie is aangesteld. Zij houden toezicht op en evalueren het werk van schilders.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten verf

  De soorten verf en chemische stoffen die in hun samenstelling worden gebruikt.

Vaardigheden

 • Voorraadniveaus bewaken

  Beoordelen hoeveel voorraad er wordt gebruikt en bepalen wat moet worden besteld.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Schilderwerk inspecteren

  Een beschilderd oppervlak inspecteren, hetzij recentelijk geschilderd, hetzij een oude laag. Uitkijken naar putjes, barsten, vlokken, luchtbellen, schimmels en andere problemen.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Compatibiliteit van materialen controleren

  Ervoor zorgen dat de materialen geschikt zijn om samen te worden gebruikt en dat er eventueel voorzienbare storingen kunnen optreden.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Producteigenschappen demonstreren

  Demonstreren hoe een product op een correcte en veilige manier te gebruiken, klanten informatie verstrekken over de belangrijkste kenmerken en voordelen van het product, de werking, het correcte gebruik en het onderhoud toelichten. Potentiële klanten overtuigen om artikelen te kopen.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

  De bouwprocessen plannen, programmeren en controleren om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde termijn wordt voltooid.

 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken

  Binnenkomende bouwmaterialen ontvangen, de transactie afhandelen en de onderdelen invoeren in een intern administratiesysteem.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Prijsaanvragen beantwoorden

  Prijzen en documenten opstellen voor de producten die klanten kunnen kopen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Bouwmaterialen bestellen

  Bestellen van de benodigde materialen voor het bouwproject en ervoor zorgen dat u het meest geschikte materiaal koopt voor een goede prijs.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

Optionele kennis en vaardigheden

schuurmachine gebruiken benodigde bouwmaterialen berekenen ergonomisch werken veilig met chemicaliën werken technische expertise leveren tekenen van corrosie herkennen regelgeving inzake bouwproducten veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten tussen lagen door schuren meetinstrumenten gebruiken verven met een verfpistool oppervlakken schilderen kostenbeheer bouwprofielen installeren afspraken met leveranciers uitonderhandelen personeel aanwerven oppervlak klaarmaken om te verven roestbestendige spuitpistolen gebruiken verf mengen werknemers opleiden gevaarlijk afval verwijderen oppervlak stralen eerste hulp bieden contracten beheren verf verwijderen niet-gevaarlijk afval verwijderen

Source: Sisyphus ODB