Beroep voorman ontmantelingswerken

Voormannen ontmantelingswerken monitoren de werkzaamheden bij ontmantelingen, zoals het verwijderen en eventueel recyclen van industriële apparatuur en machines of het ontmantelen van installaties. Zij verdelen de taken onder de werknemers en zien erop toe dat alles volgens de veiligheidsvoorschriften wordt uitgevoerd. In geval van problemen overleggen zij met ingenieurs en nemen zij snelle beslissingen om problemen op te lossen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Slooptechnieken

  Diverse methoden voor het slopen van bouwwerken, waaronder gecontroleerde implosie, het gebruik van een sloopkogel of breekhamer en selectieve sloop. Voorbeelden van de toepassing van deze methoden op basis van het type constructie, deadlines, omgeving en deskundigheid.

Vaardigheden

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Bouwactiviteiten coördineren

  Coördineren van de activiteiten van verschillende bouwvakkers of teams om ervoor te zorgen dat ze elkaar niet hinderen en dat de werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. Op de hoogte blijven van de voortgang van de teams en het schema bijwerken indien gewenst.

 • Toewijzing van middelen plannen

  Planning van de toekomstige behoeften aan verschillende hulpbronnen, zoals tijd, geld en specifieke procesmiddelen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Advies geven over bouwmaterialen

  Advies geven over en testen van een breed scala van bouwmaterialen.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

  De bouwprocessen plannen, programmeren en controleren om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde termijn wordt voltooid.

 • Gevaren van gevaarlijke goederen herkennen

  Zich bewust zijn van de gevaren van potentieel gevaarlijke goederen zoals vervuilende, giftige, corrosieve of explosieve materialen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers

  Zorgen voor de veiligheid van het personeel ter plaatse; toezicht houden op het correcte gebruik van de veiligheidsuitrusting en kleding; veiligheidsprocedures begrijpen en implementeren.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Vergunningen voor bouwplannen beoordelen

  Plannen beoordelen op hun conformiteit met de wetgeving en met een toegekende bouwvergunning.

 • Locatie gereedmaken.

  Een terrein voorbereiden voor de bouw van houten en bakstenen terrassen, omheiningen en oppervlakken. De locatie meten en plannen, stenen en tegels leggen.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

Optionele kennis en vaardigheden

ergonomisch werken veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen technische expertise leveren bescherming tegen straling kostenbeheer gevaarlijk afval verwijderen regelgeving inzake afvalverwijdering lasersnijapparatuur gebruiken explosieven personeel aanwerven kernenergie niet-gevaarlijk afval verwijderen regelgeving inzake asbestverwijdering selectief slopen werknemers opleiden

Source: Sisyphus ODB