Beroep voorman wasserij

Voormannen wasserij houden toezicht op en coördineren de activiteiten van het wasserij- en stomerijpersoneel van wasserijen en industriële wasserijen. Zij stellen productieprogramma’s op en voeren deze door, nemen werknemers in dienst en leiden hen op en zien toe op de kwaliteit van de productie.

Voorman wasserij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Begeleidingsmethodes

  Begeleidingstechnieken die in verschillende omgevingen en bij verschillende groepen en individuen worden gebruikt, in het bijzonder wanneer het gaat om methoden voor toezicht en bemiddeling in het begeleidingsproces.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Werkstroomprocessen beheren

  Verkeers- en workflowprocessen voor verschillende functies binnen de onderneming ontwikkelen, documenteren en uitvoeren. Contacten onderhouden met verschillende afdelingen en diensten, zoals het account management en de creatieve directeur voor de planning en het gebruik van middelen.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Dienstroosters opstellen

  Plannen van de tijd en diensten van het personeel om de eisen van het bedrijf te weerspiegelen.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Nazorg bieden aan klanten

  Klanten een hartelijke, snelle communicatie bieden om orders te accepteren, hen te informeren in het geval van problemen met de verzending en zorgen voor snelle oplossingen.

 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren

  De stappen analyseren die werden ondernomen om de doelen van de organisatie te bereiken om op die manier de gerealiseerde vooruitgang alsook de haalbaarheid van de doelen te evalueren, en om ervoor te zorgen dat de doelen gehaald kunnen worden binnen de deadlines.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Klantendienst beheren

  De dienstverlening aan de klant beheren, zoals activiteiten en benaderingen die een cruciale rol spelen in de klantenservice, door te streven naar verbeteringen en ontwikkelingen en deze te implementeren.

 • Werknemers opleiden

  Werknemers leiden en begeleiden via een proces waarbij hen de nodige vaardigheden worden aangeleerd voor de baan. Activiteiten organiseren bedoeld om het werk en de systemen voor te stellen of om de prestaties van individuen en groepen te verbeteren in organisatorische omgevingen.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

Optionele kennis en vaardigheden

inventaris beheren werknemers beoordelen capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen vergaderingen regelen verkoopverslagen opstellen winstgevendheid beheren werknemers ontslaan goederen bestellen voorraadniveaus bewaken kwaliteit van kledingstukken evalueren materialen voor stomerij inspecteren klanten tevredenstellen feedback van werknemers verzamelen productieniveaus aanpassen leiding geven aan personeel marketingstrategieën implementeren rekeningen beheren

Source: Sisyphus ODB