Beroep voorraadadministrateur opslagplaats voor grondstoffen

Voorraadadministrateurs voor grondstoffen organiseren en bewaken de ontvangst en opslag van de grondstoffen in het magazijn overeenkomstig de vereiste voorwaarden. Zij houden toezicht op de omvang van de voorraden.

Voorraadadministrateur opslagplaats voor grondstoffen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer

  De fysische en chemische eigenschappen van lederen halffabricaten die reeds looibewerkingen hebben ondergaan. Deze eigenschappen verschillen naargelang van het dier waarvan het leer afkomstig is en de reeds doorlopen fabricageprocessen.

 • Kostenbeheer

  Het proces van planning, toezicht en aanpassing van de uitgaven en inkomsten van een bedrijf om kostenefficiëntie en -capaciteit te bewerkstelligen.

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

 • Fysisch-chemische eigenschappen van huiden en vellen

  De kwaliteit van huiden wordt bepaald aan de hand van organoleptische, microbiologische, histologische en chemische eigenschappen (d.w.z. vocht, structuur van de lederhuid, vet- en collageenpercentage). Elk type huid/vel heeft specifieke fysische en chemische eigenschappen die van invloed zijn op het looien en het meest geschikte eindgebruik van het leder.

Vaardigheden

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Defecten op ruwe huiden identificeren

  Het analyseren, identificeren en beoordelen van de mogelijke gebreken van ongelooide huiden en vellen. Defecten kunnen van natuurlijke oorsprong zijn (bv. schade door parasieten), veroorzaakt door slechte praktijken op de boerderij, tijdens het vervoer, in het slachthuis (bv. Onjuist villen, defecten vóór het slachten, slechte conservering) of ontstaan tijdens het productieproces. Het indelen van huiden/vellen en de onderverdeling daarvan in „selecties” is gebaseerd op de aard, omvang en plaats van de defecten. De categorie van de verwerking, en bijgevolg het type artikel, bepaalt de aard van de verwerking.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Grondstoffenvoorraad inkopen

  De logistiek beheren van het inkopen van de grondstoffen voor de leerlooierij om een efficiënte bedrijfsvoering te garanderen en aan de eisen van de klant te voldoen

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Werkinstructies uitvoeren

  Werkinstructies met betrekking tot verschillende taken op de werkplek begrijpen, interpreteren en correct toepassen.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Operationele normen handhaven

  Om te zorgen voor volledige naleving binnen de vereisten van de gokwetgeving en de regelgeving. Ervoor zorgen dat alle gokmedewerkers en -managers een regelmatige en geplande opleiding krijgen op het gebied van technische bekwaamheid en naleving van de procedures. Nagaan of en waar nodig verbeteringen overeenkomen voor alle audits die onder uw verantwoordelijkheid vallen. Ervoor zorgen dat alle overeengekomen wijzigingen van de gaming-procedures en processen volledig worden geïmplementeerd. Voorkomen van diefstal en fraude (extern en/of intern personeel) door de toepassing van de procedures voor de controle van de veiligheid. Opstellen van accurate en tijdige verslagen over de prestaties, overeenkomstig de eisen van het bedrijf. Een plan voor opvolging ontwikkelen voor al het gaming-personeel, zodat er voldoende opgeleide en erkende beheerders kunnen worden ingezet. Actief zoeken naar en gebruik maken van mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling binnen het bedrijf.

 • Voorraad van goederen in productie bijhouden

  Voorraad van goederen bijhouden, ongeacht of het gaat om front-end (bijv. grondstoffen) goederen, intermediaire goederen of back-end (namelijk afgewerkte goederen). Goederen tellen en ze opslaan voor de volgende productie- en distributieactiviteiten.

 • Magazijnactiviteiten beheren

  Beheren van magazijnactiviteiten zoals het leveren van orders en het aanhouden van voorraden; controleren van de veiligheid en risicopreventie in het magazijn; volgen van plannen om de supply chain zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Optionele kennis en vaardigheden

grond- en hulpstoffen beheren fysiek testen van leer gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces scheikundige aspecten van leer gezondheid en veiligheid op de werkplek

Source: Sisyphus ODB