Beroep vuilnisophaler

Vuilnisophalers halen afval op bij huizen en andere faciliteiten en storten dit in de vuilniswagen, zodat het kan worden vervoerd naar installaties voor de behandeling en verwerking van afval. Zij ondersteunen de bestuurder van de vuilniswagen, helpen bij het lossen van het afval en registreren hoeveel afval is ingezameld. Zij kunnen ook afval van bouw- en sloopterreinen en gevaarlijke afvalstoffen inzamelen.

Vuilnisophaler: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

Vaardigheden

 • Bedrijfsafval ophalen

  Ongevaarlijk of gevaarlijk afval verzamelen dat wordt geproduceerd door industriële activiteiten, zoals verf, chemicaliën, industriële bijproducten en radioactief afval.

 • Uitrusting voor afvalinzameling onderhouden

  Kleine beschadigingen aan afvalinzamelingsapparatuur identificeren en repareren en routinematig onderhoud uitvoeren.

 • Documentatie over afvalinzameling bijhouden

  Bijhouden van gegevens over de afvalinzamelingstrajecten, de planning en de soorten en de hoeveelheid ingezameld afval.

 • Huishoudafval ophalen

  Het ongevaarlijke afval uit woonwijken en woningen ophalen om het uit het gebied te verwijderen en het te vervoeren naar een afvalverwerkings- en -verwijderingsinstallatie.

 • Afvalsoort beoordelen

  Afvalstoffen identificeren tijdens inzameling en sortering die kunnen worden gerecycled, verwijderd of anderszins worden behandeld, om te beoordelen hoe ze moeten worden behandeld en gesorteerd.

 • Afval beheren

  Aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen of gevaarlijke materialen beheren of verwijderen. Ervoor zorgen dat de vereiste vergunningen en toestemmingen voorhanden zijn en dat er goede beheerspraktijken, sectornormen of algemeen aanvaarde landbouwpraktijken worden toegepast.

Optionele kennis en vaardigheden

gevaarlijk afval verwijderen milieuparken monitoren milieu-incidenten melden niet-gevaarlijk afval verwijderen verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen schade aan openbare ruimten vaststellen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken recyclebakken installeren openbare afvalbakken leegmaken opslag van gevaarlijk afval preventie van verontreiniging toelichting geven over recyclevoorschriften afval sorteren met chemische reinigingsmiddelen werken wetgeving inzake afvaltransport gegevens over recycling bijhouden

Source: Sisyphus ODB