Beroep Webjournalist, webredacteur

Een webjournalist, webredacteur zorgt voor het inhoudelijke en tekstuele gedeelte van een website. Hiervoor verzamelt, selecteert en controleert een webjournalist informatie en (her)schrijft hij/zij teksten zodat deze op de website geplaatst kunnen worden. Een webjournalist kan o.a. informatie verzamelen middels interviews, onderzoek of schriftelijke verslagen. Hij/zij controleert altijd of informatie correct en betrouwbaar is. Daarnaast controleert een webjournalist of de tekst grammaticaal juist is en stilistisch verantwoord. Een webjournalist zorgt er ook zelf voor dat nieuwe informatie op de juiste plek komt te staan en dat oude informatie van de site gehaald wordt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken webjournalist, webredacteur

  • Verzamelen, selecteren en controleren van informatie ten behoeve van de invulling van een website.
  • Verzamelen van informatie, bijv. middels een interview, het bijwonen van evenementen of het ter plekke waarnemen van gebeurtenissen.
  • Bepalen of de verzamelde informatie/het geschreven artikel geschikt is om te plaatsen op de website.
  • Controleren van informatie op betrouwbaarheid en juistheid.
  • Controleren van uiteindelijke tekst op grammatica, spelfouten en stijl.
  • Uploaden van nieuwe informatie op de website en het verwijderen van oude informatie.

Gerelateerde beroepen internet

  • Webapplicatiedeveloper (hbo)
  • Webapplicatiedeveloper (wo)
  • Webmaster, websitebeheerder
  • Webvormgever, webdesigner

Source: Sisyphus ODB