Beroep weddingplanner

Weddingplanners helpen met alle logistieke details die nodig zijn voor de huwelijksceremonie van hun klant. Op basis van de wensen van de klant treffen zij regelingen voor bloemdecoraties, trouwlocaties, catering, uitnodigingen van gasten enz., waarbij ze de activiteiten voor en tijdens de bruiloft coördineren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Dienstverleners voor evenementen selecteren

  De juiste verstrekkers van de juiste diensten evalueren, volgens de specifieke vereisten van de klant.

 • Speciale evenementen organiseren

  Organiseren van de nodige voorbereidingen voor de catering op speciale evenementen zoals conferenties, grote feesten of banketten.

 • Prioriteit geven aan taken

  Taken organiseren volgens hun prioriteit.

 • Evenementen plannen

  Programma's, agenda's, budgetten en diensten van een evenement plannen op basis van de behoeften van de klant.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Locaties voor evenementen inspecteren

  Coördineer de faciliteiten van het evenement op basis van de eisen van de klant.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

 • Personeel op evenementen leiden

  Het selecteren en opleiden van en toezicht houden op vrijwilligers en ondersteunend personeel voor evenementen.

 • Evenementen organiseren

  Evenementen leiden door het beheer van het budget, de logistiek, de evenementondersteuning, de beveiliging, de noodplannen en de follow-up.

 • Klanttevredenheid garanderen

  Omgaan met de verwachtingen van de klanten op professionele wijze, anticiperen en inspelen op hun behoeften en wensen. Zorgen voor een flexibele klantendienst om de tevredenheid en loyaliteit van de klant te waarborgen.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Evenementenbeheer uitvoeren

  Alle technische en logistieke aspecten van een evenement plannen en uitvoeren.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Evenementspecifieke menu's samenstellen

  Het ontwikkelen van menu-onderdelen voor speciale evenementen en evenementen zoals banketten, conventies en bedrijfsvergaderingen met catering.

 • Taakplanning beheren

  Een overzicht bijhouden van alle binnenkomende taken om de prioriteit te bepalen in de uitvoering van de taken, de uitvoering ervan te plannen en nieuwe taken integreren als ze zich voordoen.

Optionele kennis en vaardigheden

kalm reageren in stressvolle situaties klanten advies geven over sieraden en horloges afspraken beheren sociale competenties tonen diensten op een flexibele manier uitvoeren mensen vermaken bestellingen voor bloemen plaatsen advies geven over kledingstijl omgaan met veterinaire noodgevallen klein tot middelgroot bedrijf beheren advies geven over persoonlijke aangelegenheden klanten advies geven over soorten bloemen improviseren dienstroosters opstellen persoonlijke administratie bijhouden netwerken met winkeleigenaars goederen bestellen persoonlijkheid beoordelen

Source: Sisyphus ODB