Beroep Wetenschappelijk onderzoeker

Wetenschappelijk onderzoeker
Credits: Shutterstock.com

Een wetenschappelijk onderzoeker verricht onderwijsgerelateerde taken, voert wetenschappelijk (theoretisch, toegepast) onderzoek uit en verspreidt onderzoeksresultaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken wetenschappelijk onderzoeker

 • Plant en bereidt vakken/cursussen voor (voor promovendi of studenten) in samenwerking met andere medewerkers.
 • Bereidt colleges voor vakken/cursussen (voor promovendi of studenten) voor en geeft colleges.
 • Evalueert en beoordeelt het werk en onderzoek van promovendi en studenten.
 • Leest, beoordeelt, en bespreekt artikelen, boeken en papers.
 • Neemt deel aan professionele conferenties, bijv. door het geven van lezingen of presentaties, het voorzitten van sessies, etc.
 • Initieert wetenschappelijke onderzoeksprojecten en werft financiële middelen.
 • Voert wetenschappelijk onderzoek uit in het vakgebied, individueel of in samenwerking met een onderzoeksgroep.
 • Geeft leiding aan onderzoeksprojecten van promovendi.
 • Publiceert onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften of boeken.
 • Levert een actieve bijdrage aan beleidsontwikkeling, bijv. van de afdeling of de onderzoeksgroep.
 • Geeft advies aan externe instituten of organisaties zoals de overheid of het bedrijfsleven.

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Demograaf
 • Marktonderzoeker
 • Milieu onderzoeker
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Statistisch analist
 • Wiskundige

Source: Sisyphus ODB