Beroep Wijkagent

Wijkagent
Credits: Shutterstock.com

Een politieagent beschermt het publiek, detecteert en voorkomt misdaden en voert andere activiteiten uit gericht op de handhaving van de orde en de wet.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken wijkagent

 • Surveilleert in aangewezen gebieden m.b.v. voertuigen, fietsen, paarden en te voet voor handhaving van de publieke orde en veiligheid, om te controleren op ongewone activiteiten en voor de naleving van wetten en regels.
 • Reageert op oproepen of verzoeken van de gemeenschap om assistentie te verlenen bij incidenten, zoals criminele activiteiten, huiselijk geweld en ordeverstoringen.
 • Geef eerste hulp aan slachtoffers van ongelukken, misdrijven en natuurrampen en het zoeken naar vermiste personen.
 • Voert initieel onderzoek uit op basis van klachten, misdrijven, ongelukken, verdachte activiteiten en andere incidenten.
 • Verzamelt en borgt bewijsmateriaal van de plaats delict.
 • Interviewt verdachten en slachtoffers en neemt verklaringen af van getuigen.
 • Identificeert, achtervolgt, zoekt en arresteert verdachten en overtreders, en voert dagvaardingen uit.
 • Getuigt voor een rechtbank om bewijsmateriaal te tonen of om op te treden als getuige.
 • Voert politiewerkzaamheden uit bij grote publieke evenementen, concerten, processies, stakingen en demonstraties.
 • Escorteert, bewaakt en beschermt gevangenen, overheidsfunctionarissen, etc.
 • Dirigeert en controleert verkeer, is aanwezig bij voertuigcontroleposten en verkeersovertredingen voor de handhaving van verkeersregels met betrekking tot bijv. de technische staat van het voertuig, rijden onder invloed en snelheidsovertredingen.
 • Maakt aantekeningen en schrijft misdrijfrapporten, onderhoudt gegevens en voert administratieve taken uit.

Gerelateerde beroepen politie

 • Agent haven-, water-, spoorweg-, milieu- en bedrijfspolitie
 • Agent van de verkeerspolitie
 • Agent van politie
 • Inspecteur van politie
 • Opsporingsambtenaar
 • Politie agent teamleider
 • Rechercheur
 • Reddingsduiker
 • Teamleider agenten van politie

Source: Sisyphus ODB